Gå direkt till sidans innehåll

Riskklassning av förorenade områden

Nyckeltal SE. 8.4. 4

Förorenade områden inventeras och riskklassas av Länsstyrelsen utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras register.

Antal riskklassade områden i Malmö enligt MIFO-modellen per riskklass.

Datakälla: Länsstyrelsen Skåne
Senaste värdet:
749 objekt (2023)
Utgångsvärde:
749 objekt (2023)

Kommentar

I slutet av juli 2023 har 749 områden i Malmö riskklassats av Länsstyrelsen Skåne. 356 områden av dessa bedöms utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön. Några fler, 393 områden, bedöms endast utgöra en måttlig eller liten risk.

Senast uppdaterad: 2023-10-24