Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärdsstatus för förorenade områden

Nyckeltal SE. 8.4. 5

Förorenade områden inventeras och riskklassas av Länsstyrelsen utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Nedanstående uppgifter visar åtgärdsstatus för områden med mycket hög eller hög risk och är hämtade från deras register.

Datakälla: Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Antalet åtgärdade förorenade områden följs upp i slutet av år 2023.

Senast uppdaterad: 2023-10-24