Gå direkt till sidans innehåll

Marksanering

Nyckeltal SE. 8.4. 3

Malmö började redan under 1990-talet med systematiska inventeringar av äldre, förorenade industriområden. De flesta liknande områden är inventerade och på många platser har sanering skett.

Antal anmälningar om efterbehandling av mark per år.

Datakälla: Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
67 stycken (2023)
Utgångsvärde:
65 stycken (2009)

Kommentar

Under år 2023 ökade antalet anmälningar om marksaneringsärenden något, jämfört med föregående år. År 2018-2020 var de tre år som har haft de högsta antalen anmälningar under den redovisade perioden från år 2009. Antalet anmälningar ligger dock fortfarande på en hög nivå. Ett stort antal anmälningar bedöms i detta fallet som positivt då det i förlängningen leder till att många markområden saneras och att markföroreningarna i Malmö minskar.

Marksanering är ofta kopplat till exploatering och förloppen kan i vissa fall bli utdragna eftersom bakomliggande händelser ofta ligger långt tillbaka i tiden och kan vara svåra att utreda.

Endast antal nya ärenden avseende anmälan om efterbehandling av mark kan erhållas från ärendehanteringssystemet. Antal avslutade och antal pågående saneringsärenden per år kan ej tas fram.

Senast uppdaterad: 2024-01-02