Gå direkt till sidans innehåll

Riskklassning av förorenade områden

Nyckeltal SE. 8.4. 4

Förorenade områden inventeras och riskklassas av ansvarig tillsyndmyndighet utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Nedanstående uppgifter är hämtade från Länsstyrelsens register.

Antal riskklassade områden i Malmö enligt MIFO-modellen per riskklass.

Rad-id Riskklass Senaste värdet (objekt) Datum

0

Totalt

 745

2023

1

1 Mycket stor risk

 34

2023

2

2 Stor risk

 318

2023

3

3 Måttlig risk

 272

2023

4

4 Liten risk

 121

2023

Datakälla: Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

I slutet av år 2023 har 745 områden i Malmö riskklassats av Länsstyrelsen Skåne och Miljöförvaltningen i Malmö. 352 områden av dessa bedöms utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön. Några fler, 393 områden, bedöms endast utgöra en måttlig eller liten risk.

Senast uppdaterad: 2024-03-12