Gå direkt till sidans innehåll

Riskklassning av förorenade områden

Nyckeltal SE. 8.4. 4

Förorenade områden inventeras och riskklassas av Länsstyrelsen utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras register.

Antal riskklassade områden i Malmö enligt MIFO-modellen per riskklass.

Rad-id Riskklass Senaste värdet (objekt) Datum

0

Totalt

 749

2023

1

1 Mycket stor risk

 34

2023

2

2 Stor risk

 322

2023

3

3 Måttlig risk

 272

2023

4

4 Liten risk

 121

2023

Datakälla: Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

I slutet av juli 2023 har 749 områden i Malmö riskklassats av Länsstyrelsen Skåne. 356 områden av dessa bedöms utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön. Några fler, 393 områden, bedöms endast utgöra en måttlig eller liten risk.

Senast uppdaterad: 2023-10-24