Buller

Buller är den typ av ljud som känns störande och som man helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller är olika från person till person. Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer i samhället.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt
På fokusområdet "trafikbuller" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då nyckeltalet trafikbullerexponering endast uppvisar svagt positiva trender medan nyckeltalen, förskolor/skolor med dålig ljudmiljö utomhus och "lugna" områden samt bullerskyddsåtgärder, visar tydligt negativa trender.

På det andra fokusområdet "besvär av buller" bedöms tillståndet också vara övervägande dåligt då nyckeltalet, störande ljud, uppvisar svagt positiv trend medan de övriga tre, väg-, tåg- och flygtrafikbuller, uppvisar negativa trender.

På det sista fokusområdet "tysta områden" bedöms tillståndet även vara övervägande dåligt då nyckeltalen, ljudnivå och maxljudnivå i tysta stadsmiljöer, uppvisar negativa trender, ett nyckeltal, ljudnivån i tysta ytterområden, visar ingen förändring och det fjärde nyckeltalet, maxljudnivån i tysta ytterområden, visar en positiv trend.

På samtliga tre fokusområden bedöms tillståndet vara övervägande dåligt och tillståndet på temaområdet buller bedöms därför som övervägande dåligt.


Eftersom de flesta nyckeltal utvecklas negativt inom temaområdet buller så bedöms området ha en negativ trend. Dessutom är trenden för många av nyckeltalen, som utvecklas positivt, endast svagt positiv vilket innebär att förändringen sker alltför sakta.
Senast uppdaterad: 2018-04-10
Tema SE.5