Gå direkt till sidans innehåll

Turbiditet

Nyckeltal SE. 6.5. 2

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts turbiditeten (grumligheten) sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelvärde av uppmätt turbiditet i fem vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (FNU)

0

Sege å

1990

8,5

1

Sege å

1991

17,8

2

Sege å

1992

14,0

3

Sege å

1993

5,6

4

Sege å

1995

12,1

5

Sege å

1997

18,0

6

Sege å

1998

14,0

7

Sege å

2000

22,0

8

Sege å

2001

14,0

9

Sege å

2002

52,0

10

Sege å

2003

8,5

11

Sege å

2004

11,0

12

Sege å

2005

7,0

13

Sege å

2006

19,0

14

Sege å

2007

12,0

15

Sege å

2008

17,0

16

Sege å

2009

8,0

17

Sege å

2010

9,7

18

Sege å

2011

12,0

19

Sege å

2012

9,7

20

Sege å

2013

8,2

21

Sege å

2014

28,0

22

Sege å

2015

10,0

23

Sege å

2016

12,0

24

Sege å

2017

9,0

25

Sege å

2018

8,5

26

Sege å

2019

13,0

27

Sege å

2020

13,0

28

Sege å

2021

9,0

29

Sege å

2022

10,4

30

Risebergabäcken

2006

10,0

31

Risebergabäcken

2007

10,0

32

Risebergabäcken

2008

26,0

33

Risebergabäcken

2009

11,0

34

Risebergabäcken

2010

7,0

35

Risebergabäcken

2011

6,3

36

Risebergabäcken

2012

11,0

37

Risebergabäcken

2013

12,0

38

Risebergabäcken

2014

25,0

39

Risebergabäcken

2015

7,4

40

Risebergabäcken

2016

4,3

41

Risebergabäcken

2017

4,9

42

Risebergabäcken

2018

5,5

43

Risebergabäcken

2019

16,0

44

Risebergabäcken

2020

5,8

45

Risebergabäcken

2021

10,6

46

Risebergabäcken

2022

12,3

47

Tygelsjöbäcken

1990

0,4

48

Tygelsjöbäcken

1991

0,9

49

Tygelsjöbäcken

1992

1,3

50

Tygelsjöbäcken

1993

1,5

51

Tygelsjöbäcken

1994

3,4

52

Tygelsjöbäcken

1995

2,3

53

Tygelsjöbäcken

1996

1,6

54

Tygelsjöbäcken

1997

1,7

55

Tygelsjöbäcken

1998

8,0

56

Tygelsjöbäcken

1999

9,5

57

Tygelsjöbäcken

2000

4,2

58

Tygelsjöbäcken

2001

3,6

59

Tygelsjöbäcken

2002

14,4

60

Tygelsjöbäcken

2003

2,8

61

Tygelsjöbäcken

2004

8,6

62

Tygelsjöbäcken

2005

2,5

63

Tygelsjöbäcken

2006

4,0

64

Tygelsjöbäcken

2007

2,9

65

Tygelsjöbäcken

2008

47,0

66

Tygelsjöbäcken

2009

5,8

67

Tygelsjöbäcken

2010

5,4

68

Tygelsjöbäcken

2011

4,1

69

Tygelsjöbäcken

2012

10,0

70

Tygelsjöbäcken

2013

5,8

71

Tygelsjöbäcken

2014

6,1

72

Tygelsjöbäcken

2015

5,3

73

Tygelsjöbäcken

2016

4,7

74

Tygelsjöbäcken

2017

5,9

75

Tygelsjöbäcken

2018

4,8

76

Tygelsjöbäcken

2019

4,2

77

Tygelsjöbäcken

2020

6,5

78

Tygelsjöbäcken

2021

9,9

79

Tygelsjöbäcken

2022

2,5

80

Skumparpsdiket

1995

4,2

81

Skumparpsdiket

1996

3,8

82

Skumparpsdiket

1997

16,6

83

Skumparpsdiket

1998

8,3

84

Skumparpsdiket

1999

6,1

85

Skumparpsdiket

2000

6,7

86

Skumparpsdiket

2001

4,8

87

Skumparpsdiket

2002

9,4

88

Skumparpsdiket

2003

2,2

89

Skumparpsdiket

2004

29,4

90

Skumparpsdiket

2005

16,4

91

Skumparpsdiket

2006

6,4

92

Skumparpsdiket

2007

3,3

93

Skumparpsdiket

2008

8,1

94

Skumparpsdiket

2009

2,0

95

Skumparpsdiket

2010

6,1

96

Skumparpsdiket

2011

1,7

97

Skumparpsdiket

2012

16,2

98

Skumparpsdiket

2013

4,2

99

Skumparpsdiket

2014

4,4

100

Skumparpsdiket

2015

16,2

101

Skumparpsdiket

2016

2,1

102

Skumparpsdiket

2017

3,9

103

Skumparpsdiket

2018

5,7

104

Skumparpsdiket

2019

2,6

105

Skumparpsdiket

2020

2,3

106

Skumparpsdiket

2021

4,5

107

Skumparpsdiket

2022

5,0

108

Bunkeflodiket

1990

1,4

109

Bunkeflodiket

1991

1,9

110

Bunkeflodiket

1992

2,5

111

Bunkeflodiket

1993

1,3

112

Bunkeflodiket

1994

6,1

113

Bunkeflodiket

1995

6,6

114

Bunkeflodiket

1996

3,6

115

Bunkeflodiket

1997

27,8

116

Bunkeflodiket

1998

62,8

117

Bunkeflodiket

1999

17,6

118

Bunkeflodiket

2000

3,9

119

Bunkeflodiket

2001

5,3

120

Bunkeflodiket

2002

3,8

121

Bunkeflodiket

2003

4,6

122

Bunkeflodiket

2004

3,1

123

Bunkeflodiket

2005

33,2

124

Bunkeflodiket

2006

2,9

125

Bunkeflodiket

2007

1,4

126

Bunkeflodiket

2008

2,9

127

Bunkeflodiket

2009

2,9

128

Bunkeflodiket

2010

15,1

129

Bunkeflodiket

2011

31,6

130

Bunkeflodiket

2012

46,0

131

Bunkeflodiket

2013

42,0

132

Bunkeflodiket

2014

10,0

133

Bunkeflodiket

2015

21,0

134

Bunkeflodiket

2016

8,6

135

Bunkeflodiket

2017

10,7

136

Bunkeflodiket

2018

6,8

137

Bunkeflodiket

2019

2,6

138

Bunkeflodiket

2020

2,3

139

Bunkeflodiket

2021

3,5

140

Bunkeflodiket

2022

10,4

Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Turbiditeten visar på en svag ökning för Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket medan en svagt minskad trend kan ses för Skumparpsdiket. För det större vattendraget Sege å ses ingen större förändring avseende trenden medan en något minskad trend eventuellt kan ses för Risebergabäcken.

Hög turbiditet i Skumparpsdiket och Bunkeflodiket under 90-talet kan delvis förklaras med anläggningsarbeten av Öresundsbroanslutningarna och väg E20 vilket ligger inom deras avrinningsområden. Även under år 2010 och framåt finns det höga nivåer av turbiditet i Bunkeflodiket där en möjlig förklaring är de fortsatta byggnationerna i anslutning till E20 och Hyllie. Alla vattendrag ligger även i anslutning till jordbruksmark varför en påverkan från kringliggande åkermark kan förekomma.

Turbiditet är detsamma som grumlighet och är ett mått på vattnets innehåll av partiklar. Partiklarna kan bestå av lermaterial och organiskt material (humuhflockar, plankton). Om det finns partiklar i vattnet minskar sikten vilket påverkar ljusförhållandena i vattendraget. En låg turbiditet visar på ett rent och klart vatten.

I samband med häftiga regn och snösmältning ökar normalt turbiditeten. Detta överensstämmer med uppmätta värden i vattendragen där turbiditeten generellt är högre under vinter- och vårmånaderna. Uppmätt turbiditet för vattendragen ligger generellt mellan 2,5 och 10 FNU, vilket tyder på ett måttligt till starkt grumligt vatten. Även flera riktigt höga värden (> 25 FNU) har uppmätts i alla vattendrag.

Senast uppdaterad: 2023-11-20