Gå direkt till sidans innehåll

Syremättnad

Nyckeltal SE. 6.5. 4

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syremättnaden sex gånger per år. Lägsta uppmätta värdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Lägst uppmätt syremättnad i fem vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Sege å

1990

59,0

1

Sege å

1991

73,0

2

Sege å

1992

19,0

3

Sege å

1993

85,0

4

Sege å

1995

75,0

5

Sege å

1996

55,0

6

Sege å

1997

69,0

7

Sege å

1998

64,0

8

Sege å

1999

52,0

9

Sege å

2000

72,0

10

Sege å

2001

73,0

11

Sege å

2002

55,0

12

Sege å

2003

37,0

13

Sege å

2004

58,0

14

Sege å

2005

82,0

15

Sege å

2006

50,0

16

Sege å

2007

69,0

17

Sege å

2008

78,0

18

Sege å

2009

71,0

19

Sege å

2010

52,0

20

Sege å

2011

63,0

21

Sege å

2012

68,0

22

Sege å

2013

69,0

23

Sege å

2014

72,0

24

Sege å

2015

63,0

25

Sege å

2016

70,0

26

Sege å

2017

73,0

27

Sege å

2018

48,0

28

Sege å

2019

65,0

29

Sege å

2020

47,0

30

Sege å

2021

59,0

31

Sege å

2022

55,0

32

Risebergabäcken

2006

81,0

33

Risebergabäcken

2007

73,0

34

Risebergabäcken

2008

73,0

35

Risebergabäcken

2009

71,0

36

Risebergabäcken

2010

88,0

37

Risebergabäcken

2011

91,0

38

Risebergabäcken

2012

83,0

39

Risebergabäcken

2013

84,0

40

Risebergabäcken

2014

89,0

41

Risebergabäcken

2015

96,0

42

Risebergabäcken

2016

88,0

43

Risebergabäcken

2017

84,0

44

Risebergabäcken

2018

79,0

45

Risebergabäcken

2019

88,0

46

Risebergabäcken

2020

87,0

47

Risebergabäcken

2021

58,0

48

Risebergabäcken

2022

86,0

49

Tygelsjöbäcken

1990

34,0

50

Tygelsjöbäcken

1991

77,0

51

Tygelsjöbäcken

1992

82,0

52

Tygelsjöbäcken

1993

84,0

53

Tygelsjöbäcken

1994

93,0

54

Tygelsjöbäcken

1995

95,0

55

Tygelsjöbäcken

1996

85,0

56

Tygelsjöbäcken

1997

91,0

57

Tygelsjöbäcken

1998

84,0

58

Tygelsjöbäcken

1999

93,6

59

Tygelsjöbäcken

2000

95,2

60

Tygelsjöbäcken

2001

77,4

61

Tygelsjöbäcken

2002

58,3

62

Tygelsjöbäcken

2003

94,0

63

Tygelsjöbäcken

2004

90,0

64

Tygelsjöbäcken

2005

96,0

65

Tygelsjöbäcken

2006

51,0

66

Tygelsjöbäcken

2007

95,0

67

Tygelsjöbäcken

2008

93,0

68

Tygelsjöbäcken

2009

92,0

69

Tygelsjöbäcken

2010

88,0

70

Tygelsjöbäcken

2011

85,7

71

Tygelsjöbäcken

2012

94,0

72

Tygelsjöbäcken

2013

77,0

73

Tygelsjöbäcken

2014

10,7

74

Tygelsjöbäcken

2015

81,0

75

Tygelsjöbäcken

2016

89,0

76

Tygelsjöbäcken

2017

65,0

77

Tygelsjöbäcken

2018

84,0

78

Tygelsjöbäcken

2019

87,0

79

Tygelsjöbäcken

2020

58,0

80

Tygelsjöbäcken

2021

84,0

81

Tygelsjöbäcken

2022

84,0

82

Skumparpsdiket

1995

83,0

83

Skumparpsdiket

1996

94,0

84

Skumparpsdiket

1997

84,0

85

Skumparpsdiket

1998

82,0

86

Skumparpsdiket

1999

95,8

87

Skumparpsdiket

2000

86,4

88

Skumparpsdiket

2001

89,2

89

Skumparpsdiket

2002

59,5

90

Skumparpsdiket

2003

79,0

91

Skumparpsdiket

2004

83,0

92

Skumparpsdiket

2005

94,0

93

Skumparpsdiket

2006

94,0

94

Skumparpsdiket

2007

94,0

95

Skumparpsdiket

2008

83,0

96

Skumparpsdiket

2009

82,0

97

Skumparpsdiket

2010

75,0

98

Skumparpsdiket

2011

82,0

99

Skumparpsdiket

2012

84,9

100

Skumparpsdiket

2013

75,0

101

Skumparpsdiket

2014

75,0

102

Skumparpsdiket

2015

92,0

103

Skumparpsdiket

2016

81,0

104

Skumparpsdiket

2017

85,0

105

Skumparpsdiket

2018

77,0

106

Skumparpsdiket

2019

83,0

107

Skumparpsdiket

2020

85,0

108

Skumparpsdiket

2021

73,0

109

Skumparpsdiket

2022

78,0

110

Bunkeflodiket

1990

53,0

111

Bunkeflodiket

1991

57,0

112

Bunkeflodiket

1992

43,0

113

Bunkeflodiket

1993

76,0

114

Bunkeflodiket

1994

67,0

115

Bunkeflodiket

1995

89,0

116

Bunkeflodiket

1996

69,0

117

Bunkeflodiket

1997

83,0

118

Bunkeflodiket

1998

78,0

119

Bunkeflodiket

1999

70,1

120

Bunkeflodiket

2000

53,7

121

Bunkeflodiket

2001

38,3

122

Bunkeflodiket

2002

48,8

123

Bunkeflodiket

2003

53,0

124

Bunkeflodiket

2004

52,0

125

Bunkeflodiket

2005

53,0

126

Bunkeflodiket

2006

78,0

127

Bunkeflodiket

2007

43,0

128

Bunkeflodiket

2008

69,0

129

Bunkeflodiket

2009

50,0

130

Bunkeflodiket

2010

21,0

131

Bunkeflodiket

2011

97,9

132

Bunkeflodiket

2012

92,0

133

Bunkeflodiket

2013

66,0

134

Bunkeflodiket

2014

58,0

135

Bunkeflodiket

2015

35,0

136

Bunkeflodiket

2016

69,0

137

Bunkeflodiket

2017

69,0

138

Bunkeflodiket

2018

35,2

139

Bunkeflodiket

2019

83,0

140

Bunkeflodiket

2020

48,0

141

Bunkeflodiket

2021

74,0

142

Bunkeflodiket

2022

68,0

Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Syremättnaden varierar kraftigt, precis som syrgashalten, i vattendragen mellan olika år. Till exempel varierade den lägsta uppmätta halten för Bunkeflodiket mellan 21 och 99 procent under den redovisade perioden. Generellt sett är de lägsta uppmätta värdena lägre för Sege å och högre för Tygelsjöbäcken vid en jämförelse mellan alla fem vattendragen.

Se även nyckeltalet "Syremättnad årsmedel" där årsmedelvärdena av den uppmätta syremättnaden redovisas för provtagningspunkterna i de fem vattendragen.

Syremättnad är den andel som den uppmätta syrehalten utgör av den teoretiskt möjliga halten vid aktuell temperatur. Vid kraftig algtillväxt kan mättnadsgraden överstiga 100 procent.

Senast uppdaterad: 2023-11-20