Gå direkt till sidans innehåll

Syrehalt årsmedel

Nyckeltal SE. 6.5. 13

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syrehalten sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelvärde av uppmätt syrehalt i fem vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Sege å

1990

9,5

1

Sege å

1991

9,7

2

Sege å

1992

8,1

3

Sege å

1993

11,0

4

Sege å

1995

10,9

5

Sege å

1996

10,0

6

Sege å

1997

10,2

7

Sege å

1998

9,6

8

Sege å

1999

10,1

9

Sege å

2000

10,5

10

Sege å

2001

10,3

11

Sege å

2002

9,8

12

Sege å

2003

9,1

13

Sege å

2004

9,7

14

Sege å

2005

10,8

15

Sege å

2006

9,1

16

Sege å

2007

9,8

17

Sege å

2008

10,4

18

Sege å

2009

11,2

19

Sege å

2010

10,7

20

Sege å

2011

10,1

21

Sege å

2012

10,1

22

Sege å

2013

11,0

23

Sege å

2014

9,5

24

Sege å

2015

10,3

25

Sege å

2016

10,2

26

Sege å

2017

10,0

27

Sege å

2018

8,8

28

Sege å

2019

9,3

29

Sege å

2020

9,2

30

Sege å

2021

9,3

31

Sege å

2022

8,7

32

Sege å

2023

9,0

33

Risebergabäcken

2006

10,7

34

Risebergabäcken

2007

10,6

35

Risebergabäcken

2008

10,0

36

Risebergabäcken

2009

11,2

37

Risebergabäcken

2010

12,0

38

Risebergabäcken

2011

11,0

39

Risebergabäcken

2012

10,9

40

Risebergabäcken

2013

11,1

41

Risebergabäcken

2014

10,5

42

Risebergabäcken

2015

11,2

43

Risebergabäcken

2016

11,1

44

Risebergabäcken

2017

11,0

45

Risebergabäcken

2018

10,5

46

Risebergabäcken

2019

10,8

47

Risebergabäcken

2020

10,5

48

Risebergabäcken

2021

10,3

49

Risebergabäcken

2022

9,8

50

Risebergabäcken

2023

11,4

51

Tygelsjöbäcken

1990

10,4

52

Tygelsjöbäcken

1991

12,2

53

Tygelsjöbäcken

1992

11,9

54

Tygelsjöbäcken

1993

12,9

55

Tygelsjöbäcken

1994

14,3

56

Tygelsjöbäcken

1995

14,1

57

Tygelsjöbäcken

1996

13,6

58

Tygelsjöbäcken

1997

13,7

59

Tygelsjöbäcken

1998

13,3

60

Tygelsjöbäcken

1999

12,4

61

Tygelsjöbäcken

2000

12,5

62

Tygelsjöbäcken

2001

12,3

63

Tygelsjöbäcken

2002

11,8

64

Tygelsjöbäcken

2003

11,8

65

Tygelsjöbäcken

2004

13,1

66

Tygelsjöbäcken

2005

14,3

67

Tygelsjöbäcken

2006

11,2

68

Tygelsjöbäcken

2007

12,6

69

Tygelsjöbäcken

2008

13,5

70

Tygelsjöbäcken

2009

12,2

71

Tygelsjöbäcken

2010

12,5

72

Tygelsjöbäcken

2011

11,2

73

Tygelsjöbäcken

2012

12,6

74

Tygelsjöbäcken

2013

11,2

75

Tygelsjöbäcken

2014

10,4

76

Tygelsjöbäcken

2015

12,4

77

Tygelsjöbäcken

2016

12,4

78

Tygelsjöbäcken

2017

11,2

79

Tygelsjöbäcken

2018

11,9

80

Tygelsjöbäcken

2019

11,4

81

Tygelsjöbäcken

2020

11,6

82

Tygelsjöbäcken

2021

11,6

83

Tygelsjöbäcken

2022

11,1

84

Tygelsjöbäcken

2023

12,7

85

Skumparpsdiket

1995

11,1

86

Skumparpsdiket

1996

12,6

87

Skumparpsdiket

1997

11,7

88

Skumparpsdiket

1998

12,8

89

Skumparpsdiket

1999

12,1

90

Skumparpsdiket

2000

10,7

91

Skumparpsdiket

2001

11,8

92

Skumparpsdiket

2002

10,6

93

Skumparpsdiket

2003

10,3

94

Skumparpsdiket

2004

10,6

95

Skumparpsdiket

2005

11,3

96

Skumparpsdiket

2006

13,5

97

Skumparpsdiket

2007

12,1

98

Skumparpsdiket

2008

12,3

99

Skumparpsdiket

2009

10,9

100

Skumparpsdiket

2010

11,7

101

Skumparpsdiket

2011

11,6

102

Skumparpsdiket

2012

11,8

103

Skumparpsdiket

2013

10,9

104

Skumparpsdiket

2014

10,2

105

Skumparpsdiket

2015

11,9

106

Skumparpsdiket

2016

11,7

107

Skumparpsdiket

2017

11,7

108

Skumparpsdiket

2018

11,9

109

Skumparpsdiket

2019

11,5

110

Skumparpsdiket

2020

11,4

111

Skumparpsdiket

2021

10,8

112

Skumparpsdiket

2022

9,8

113

Skumparpsdiket

2023

10,8

114

Bunkeflodiket

1990

9,5

115

Bunkeflodiket

1991

10,8

116

Bunkeflodiket

1992

10,2

117

Bunkeflodiket

1993

11,6

118

Bunkeflodiket

1994

14,0

119

Bunkeflodiket

1995

12,4

120

Bunkeflodiket

1996

11,6

121

Bunkeflodiket

1997

12,4

122

Bunkeflodiket

1998

12,2

123

Bunkeflodiket

1999

11,8

124

Bunkeflodiket

2000

9,8

125

Bunkeflodiket

2001

10,2

126

Bunkeflodiket

2002

9,4

127

Bunkeflodiket

2003

8,6

128

Bunkeflodiket

2004

9,3

129

Bunkeflodiket

2005

11,8

130

Bunkeflodiket

2006

12,4

131

Bunkeflodiket

2007

10,2

132

Bunkeflodiket

2008

11,7

133

Bunkeflodiket

2009

8,4

134

Bunkeflodiket

2010

9,8

135

Bunkeflodiket

2011

12,2

136

Bunkeflodiket

2012

11,9

137

Bunkeflodiket

2013

11,2

138

Bunkeflodiket

2014

10,3

139

Bunkeflodiket

2015

11,6

140

Bunkeflodiket

2016

14,3

141

Bunkeflodiket

2017

11,7

142

Bunkeflodiket

2018

10,1

143

Bunkeflodiket

2019

11,5

144

Bunkeflodiket

2020

9,0

145

Bunkeflodiket

2021

10,1

146

Bunkeflodiket

2022

9,3

147

Bunkeflodiket

2023

10,0

Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Årsmedelvärdena av de uppmätta halterna av syrgas i vattendragen varierar i ganska stor utsträckning mellan olika år. Lägsta årsmedelhalt är 8,1 mg/l i Segeån år 1992 och högsta årsmedelhalt är 14,33 mg/l i Bunkeflodiket år 2016. Störst variation kan ses i Bunkeflodiket och minst variation ses i Risebergabäcken. Det är även en generell skillnad i syrehalt mellan Tygelsjöbäcken respektive Sege å och de övriga vattendragen där Tygelsjöbäcken uppvisar högre årsmedelvärden medan Sege å uppvisar lägre.

Se även nyckeltalet "Syrehalt" där de lägst uppmätta värdena av syrgas vid provtagningspunkterna i de fem vattendragen redovisas. Dessa värden jämförs där också med tillståndsklassningen i Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för ytvattenförekomster.

Syrgashalten anger mängden syrgas som är löst i vattnet. Syrgas tillförs vattnet främst genom omrörning (vindpåverkan, forsar) samt genom växternas fotosyntes. Syrgashalten är därför ofta högre på våren. Vattnets förmåga att lösa syre minskar med ökad temperatur. Syrgas förbrukas vid nedbrytning av organiskt material därför är syrgashalten generellt som lägst under sensommaren. I lugnflytande vattendrag kan syrebrist uppstå sommartid vid hög belastning av organiskt material och ammonium. Lägre syrgashalter än 4-5 mg/l kan ge skador på syrekrävande vattenorganismer.

Senast uppdaterad: 2024-05-07