Gå direkt till sidans innehåll

pH-värde

Nyckeltal SE. 6.5. 1

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts pH-värdet sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelvärde av uppmätt pH-värde i fem vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (pH)

0

Sege å

1992

7,8

1

Sege å

1993

7,9

2

Sege å

1995

8,0

3

Sege å

1997

8,0

4

Sege å

1998

7,9

5

Sege å

2000

8,0

6

Sege å

2001

7,9

7

Sege å

2002

7,8

8

Sege å

2003

7,8

9

Sege å

2004

7,8

10

Sege å

2005

8,0

11

Sege å

2006

7,8

12

Sege å

2007

7,9

13

Sege å

2008

8,0

14

Sege å

2009

7,9

15

Sege å

2010

7,9

16

Sege å

2011

7,8

17

Sege å

2012

7,8

18

Sege å

2013

7,9

19

Sege å

2014

7,8

20

Sege å

2015

7,9

21

Sege å

2016

7,9

22

Sege å

2017

7,9

23

Sege å

2018

7,8

24

Sege å

2019

7,9

25

Sege å

2020

7,9

26

Sege å

2021

7,9

27

Sege å

2022

7,9

28

Risebergabäcken

2006

7,9

29

Risebergabäcken

2007

8,0

30

Risebergabäcken

2008

7,9

31

Risebergabäcken

2009

7,9

32

Risebergabäcken

2010

8,0

33

Risebergabäcken

2011

8,0

34

Risebergabäcken

2012

7,9

35

Risebergabäcken

2013

8,0

36

Risebergabäcken

2014

7,9

37

Risebergabäcken

2015

8,0

38

Risebergabäcken

2016

8,1

39

Risebergabäcken

2017

8,1

40

Risebergabäcken

2018

8,0

41

Risebergabäcken

2019

8,1

42

Risebergabäcken

2020

8,1

43

Risebergabäcken

2021

8,0

44

Risebergabäcken

2022

8,0

45

Tygelsjöbäcken

1990

7,8

46

Tygelsjöbäcken

1991

8,0

47

Tygelsjöbäcken

1992

8,1

48

Tygelsjöbäcken

1993

8,1

49

Tygelsjöbäcken

1994

8,1

50

Tygelsjöbäcken

1995

8,4

51

Tygelsjöbäcken

1996

8,3

52

Tygelsjöbäcken

1997

8,3

53

Tygelsjöbäcken

1998

8,2

54

Tygelsjöbäcken

1999

8,3

55

Tygelsjöbäcken

2000

8,4

56

Tygelsjöbäcken

2001

8,3

57

Tygelsjöbäcken

2002

8,2

58

Tygelsjöbäcken

2003

8,5

59

Tygelsjöbäcken

2004

8,3

60

Tygelsjöbäcken

2005

8,5

61

Tygelsjöbäcken

2006

8,2

62

Tygelsjöbäcken

2007

8,3

63

Tygelsjöbäcken

2008

8,4

64

Tygelsjöbäcken

2009

8,7

65

Tygelsjöbäcken

2010

8,3

66

Tygelsjöbäcken

2011

8,1

67

Tygelsjöbäcken

2012

8,3

68

Tygelsjöbäcken

2013

8,3

69

Tygelsjöbäcken

2014

7,8

70

Tygelsjöbäcken

2015

8,0

71

Tygelsjöbäcken

2016

8,2

72

Tygelsjöbäcken

2017

8,4

73

Tygelsjöbäcken

2018

8,4

74

Tygelsjöbäcken

2019

8,1

75

Tygelsjöbäcken

2020

8,3

76

Tygelsjöbäcken

2021

8,2

77

Tygelsjöbäcken

2022

8,5

78

Skumparpsdiket

1995

8,0

79

Skumparpsdiket

1996

8,1

80

Skumparpsdiket

1997

8,2

81

Skumparpsdiket

1998

8,1

82

Skumparpsdiket

1999

8,2

83

Skumparpsdiket

2000

8,1

84

Skumparpsdiket

2001

8,2

85

Skumparpsdiket

2002

8,0

86

Skumparpsdiket

2003

8,2

87

Skumparpsdiket

2004

8,0

88

Skumparpsdiket

2005

8,2

89

Skumparpsdiket

2006

8,3

90

Skumparpsdiket

2007

8,2

91

Skumparpsdiket

2008

8,2

92

Skumparpsdiket

2009

8,2

93

Skumparpsdiket

2010

8,1

94

Skumparpsdiket

2011

8,2

95

Skumparpsdiket

2012

8,3

96

Skumparpsdiket

2013

8,2

97

Skumparpsdiket

2014

8,0

98

Skumparpsdiket

2015

8,0

99

Skumparpsdiket

2016

8,0

100

Skumparpsdiket

2017

8,3

101

Skumparpsdiket

2018

8,3

102

Skumparpsdiket

2019

8,1

103

Skumparpsdiket

2020

8,1

104

Skumparpsdiket

2021

8,1

105

Skumparpsdiket

2022

8,2

106

Bunkeflodiket

1990

7,6

107

Bunkeflodiket

1991

7,9

108

Bunkeflodiket

1992

8,0

109

Bunkeflodiket

1993

7,9

110

Bunkeflodiket

1994

8,0

111

Bunkeflodiket

1995

8,2

112

Bunkeflodiket

1996

8,1

113

Bunkeflodiket

1997

8,2

114

Bunkeflodiket

1998

8,1

115

Bunkeflodiket

1999

8,1

116

Bunkeflodiket

2000

8,0

117

Bunkeflodiket

2001

8,0

118

Bunkeflodiket

2002

7,9

119

Bunkeflodiket

2003

8,0

120

Bunkeflodiket

2004

7,9

121

Bunkeflodiket

2005

8,2

122

Bunkeflodiket

2006

8,2

123

Bunkeflodiket

2007

8,0

124

Bunkeflodiket

2008

8,0

125

Bunkeflodiket

2009

8,0

126

Bunkeflodiket

2010

8,0

127

Bunkeflodiket

2011

8,3

128

Bunkeflodiket

2012

8,4

129

Bunkeflodiket

2013

8,4

130

Bunkeflodiket

2014

8,4

131

Bunkeflodiket

2015

8,0

132

Bunkeflodiket

2016

8,1

133

Bunkeflodiket

2017

8,0

134

Bunkeflodiket

2018

7,9

135

Bunkeflodiket

2019

8,1

136

Bunkeflodiket

2020

7,8

137

Bunkeflodiket

2021

7,9

138

Bunkeflodiket

2022

8,0

Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Vad gäller uppmätt pH i vattendragen följer årsmedelvärdena varandra och ligger på ungefär samma nivåer. Totalt sett har pH-värdena legat på samma nivå sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Det större vattendraget Sege å har generellt lite lägre årsmedelvärden än de andra vattendragen.

Vattnets surhetsgrad anges med hjälp av pH-värdet. Skalan för pH är omvänt logaritmisk, vilket innebär att vattnet är surare ju lägre pH-värdet är samt att det blir 10 gånger mindre surt för varje skalsteg uppåt på pH-skalan. Rent vatten har pH 7 vilket definieras som neutralt. Normala pH-värden i sjöar och vattendrag är oftast på 6 - 8. Vid pH-värden under ca 6,0 uppstår biologiska störningar som nedsatt fortplantningsförmåga hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga bottenfaunaarter med mera. Låga pH-värden ökar dessutom många metallers löslighet och därmed giftighet i vattnet.

Senast uppdaterad: 2023-11-20