Gå direkt till sidans innehåll

Kvävehalter årsmedel

Kompletterande indikator SE. 6.5. 15

Årsmedelhalter av totalkväve beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

Årsmedelhalter av totalkväve i fem vattendrag.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Sege å

1990

5,80

1

Sege å

1991

5,50

2

Sege å

1992

6,00

3

Sege å

1993

6,80

4

Sege å

1995

5,70

5

Sege å

1996

3,70

6

Sege å

1997

3,80

7

Sege å

1998

5,20

8

Sege å

2000

4,70

9

Sege å

2001

4,10

10

Sege å

2002

3,50

11

Sege å

2003

3,18

12

Sege å

2004

4,60

13

Sege å

2005

2,95

14

Sege å

2006

4,90

15

Sege å

2007

3,48

16

Sege å

2008

3,48

17

Sege å

2009

2,82

18

Sege å

2010

3,45

19

Sege å

2011

3,42

20

Sege å

2012

2,48

21

Sege å

2013

3,23

22

Sege å

2014

3,40

23

Sege å

2015

3,08

24

Sege å

2016

3,15

25

Sege å

2017

3,62

26

Sege å

2018

2,85

27

Sege å

2019

4,50

28

Sege å

2020

3,02

29

Sege å

2021

3,18

30

Sege å

2022

2,12

31

Sege å

2023

3,58

32

Risebergabäcken

2006

6,02

33

Risebergabäcken

2007

4,72

34

Risebergabäcken

2008

4,15

35

Risebergabäcken

2009

3,12

36

Risebergabäcken

2010

3,88

37

Risebergabäcken

2011

3,33

38

Risebergabäcken

2012

3,17

39

Risebergabäcken

2013

2,97

40

Risebergabäcken

2014

3,57

41

Risebergabäcken

2015

2,80

42

Risebergabäcken

2016

2,93

43

Risebergabäcken

2017

3,40

44

Risebergabäcken

2018

2,38

45

Risebergabäcken

2019

3,55

46

Risebergabäcken

2020

2,72

47

Risebergabäcken

2021

2,95

48

Risebergabäcken

2022

1,65

49

Risebergabäcken

2023

3,50

50

Tygelsjöbäcken

1990

15,27

51

Tygelsjöbäcken

1991

16,20

52

Tygelsjöbäcken

1992

15,92

53

Tygelsjöbäcken

1993

18,35

54

Tygelsjöbäcken

1994

17,00

55

Tygelsjöbäcken

1995

10,62

56

Tygelsjöbäcken

1996

13,58

57

Tygelsjöbäcken

1997

12,92

58

Tygelsjöbäcken

1998

16,62

59

Tygelsjöbäcken

1999

13,67

60

Tygelsjöbäcken

2000

12,23

61

Tygelsjöbäcken

2001

17,17

62

Tygelsjöbäcken

2002

15,68

63

Tygelsjöbäcken

2003

12,05

64

Tygelsjöbäcken

2004

16,67

65

Tygelsjöbäcken

2005

10,78

66

Tygelsjöbäcken

2006

16,02

67

Tygelsjöbäcken

2007

14,20

68

Tygelsjöbäcken

2008

9,75

69

Tygelsjöbäcken

2009

11,28

70

Tygelsjöbäcken

2010

12,62

71

Tygelsjöbäcken

2011

10,68

72

Tygelsjöbäcken

2012

7,53

73

Tygelsjöbäcken

2013

9,13

74

Tygelsjöbäcken

2014

12,72

75

Tygelsjöbäcken

2015

9,35

76

Tygelsjöbäcken

2016

9,47

77

Tygelsjöbäcken

2017

11,55

78

Tygelsjöbäcken

2018

6,56

79

Tygelsjöbäcken

2019

14,65

80

Tygelsjöbäcken

2020

10,08

81

Tygelsjöbäcken

2021

14,72

82

Tygelsjöbäcken

2022

18,60

83

Tygelsjöbäcken

2023

12,42

84

Skumparpsdiket

1995

18,14

85

Skumparpsdiket

1996

10,32

86

Skumparpsdiket

1997

6,06

87

Skumparpsdiket

1998

10,62

88

Skumparpsdiket

1999

9,30

89

Skumparpsdiket

2000

6,22

90

Skumparpsdiket

2001

6,48

91

Skumparpsdiket

2002

6,25

92

Skumparpsdiket

2003

4,20

93

Skumparpsdiket

2004

8,78

94

Skumparpsdiket

2005

4,68

95

Skumparpsdiket

2006

9,98

96

Skumparpsdiket

2007

8,68

97

Skumparpsdiket

2008

5,68

98

Skumparpsdiket

2009

5,54

99

Skumparpsdiket

2010

7,10

100

Skumparpsdiket

2011

6,88

101

Skumparpsdiket

2012

4,20

102

Skumparpsdiket

2013

5,05

103

Skumparpsdiket

2014

9,17

104

Skumparpsdiket

2015

5,27

105

Skumparpsdiket

2016

5,18

106

Skumparpsdiket

2017

7,02

107

Skumparpsdiket

2018

4,50

108

Skumparpsdiket

2019

9,20

109

Skumparpsdiket

2020

5,51

110

Skumparpsdiket

2021

6,83

111

Skumparpsdiket

2022

3,76

112

Skumparpsdiket

2023

6,68

113

Bunkeflodiket

1990

10,68

114

Bunkeflodiket

1991

7,18

115

Bunkeflodiket

1992

14,37

116

Bunkeflodiket

1993

13,88

117

Bunkeflodiket

1994

10,94

118

Bunkeflodiket

1995

8,60

119

Bunkeflodiket

1996

7,54

120

Bunkeflodiket

1997

4,54

121

Bunkeflodiket

1998

5,77

122

Bunkeflodiket

1999

4,02

123

Bunkeflodiket

2000

4,30

124

Bunkeflodiket

2001

3,55

125

Bunkeflodiket

2002

3,84

126

Bunkeflodiket

2003

1,44

127

Bunkeflodiket

2004

5,04

128

Bunkeflodiket

2005

3,02

129

Bunkeflodiket

2006

7,26

130

Bunkeflodiket

2007

7,03

131

Bunkeflodiket

2008

3,09

132

Bunkeflodiket

2009

2,96

133

Bunkeflodiket

2010

3,00

134

Bunkeflodiket

2011

3,88

135

Bunkeflodiket

2012

1,88

136

Bunkeflodiket

2013

1,76

137

Bunkeflodiket

2014

5,14

138

Bunkeflodiket

2015

2,33

139

Bunkeflodiket

2016

1,98

140

Bunkeflodiket

2017

0,83

141

Bunkeflodiket

2018

1,47

142

Bunkeflodiket

2019

2,20

143

Bunkeflodiket

2020

1,98

144

Bunkeflodiket

2021

1,56

145

Bunkeflodiket

2022

1,69

146

Bunkeflodiket

2023

3,80

Datakälla: Segeåns Vattenråd och Malmö stad

Kommentar

Stora variationer i uppmätta totalkvävehalter kan ses i det redovisade diagrammet. Totalt sett kan dock en svagt minskande trend utläsas sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Under de senaste åren har dock halterna varit lite högre i Tygelsjöbäcken. Variationen över åren mellan de uppmätta totalkvävehalterna följer i stor utsträckning nederbördens variation. Generellt har kvävehalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Sege å och Bunkeflodiket under hela provtagningsperioden sedan år 1990.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Senast uppdaterad: 2024-05-08