Gå direkt till sidans innehåll

Tillstånd i vattendragen

Delområde SE. 6. 5

Resultat från analyser av vattenkvaliteten i fem vattendrag redovisas här. Halterna av kväve och fosfor, redovisas som 3-års rullande medelvärden medan pH och turbiditet redovisas som årsmedelvärden. Syrgashalt och syremättnad redovisas som både lägst uppmätta värden och årsmedelvärden.

Mätningarna i tre av vattendragen, Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket och Bunkeflodiket görs av Malmö stad medan Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd gör mätningarna i Risebergabäcken och Sege å.

Senast uppdaterad: 2024-05-08