Gå direkt till sidans innehåll

Vattenanvändning

Nyckeltal SE.6.4.2

Uppgifter på dricksvattenanvändningen rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenanvändning för Malmö per sektor

Datakälla: VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2005
Senaste värdet:
26,84 Mm³ (2021)
Utgångsvärde:
24,26 Mm³ (2005)

Kommentar

Den debiterade vattenanvändningen för hela Malmö steg under år 2021 till 26,8 miljoner kubikmeter, vilket är den högsta användningen under den redovisade perioden. Sedan år 2015 har användningen legat kring 26 miljoner kubikmeter per år med en tidigare högsta användning år 2017 på 26,15 miljoner kubikmeter. Mellan år 2005 och 2014 var den totala vattenanvändningen för de tre sektorerna något lägre och uppgick till ungefär 25 miljoner kubikmeter per år.

Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2022-02-21