Gå direkt till sidans innehåll

Grundvattenuttag

Nyckeltal SE. 6.4. 1

Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK, tidigare samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, kartlägger bland annat vattenuttaget ur grundvattenmagasinet, varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Grundvattenuttag från Grevietäkten.

Datakälla: Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK
Senaste värdet:
3,4 Mm³ (2022)
Utgångsvärde:
6,7 Mm³ (1980)

Kommentar

Grundvattenuttaget från vattentäkten i Grevie har de senaste åren bedömts ligga på lite läger nivåer än tidigare. Vattnet som tas upp i grundvattentäkten i Grevie kommer från Alnarpsströmmen, en av tre stora grundvattenförekomster i sydvästra Skåne.

Malmö stad anlade redan år 1901 en vattentäkt i Grevie. Uttaget har varierat under årens lopp med ett högsta uttag på 13 Mm³ år 1949. Därefter minskades uttaget och låg på runt 8 respektive 6 Mm³ i vardera 25 år. I slutet av 1990-talet minskade uttaget återigen och låg sedan den nya avhärdningsanläggningen vid vattenverket i Bulltofta togs i bruk år 2004 kring 5 miljoner kubikmeter per år.

Vattenuttaget utgör en grov bedömning av uttagsvolymer inom Alnarpsströmmens verksamhetsområde. Uttaget påverkar på olika sätt omgivningarna och både för högt som för lågt vattenuttag kan få dåliga konsekvenser för kringliggande verksamheter och bebyggelse. Grundvattenbildningen och därmed vattentillgången bedöms för Alnarpsströmmen utgöra en mängd av ungefär 25 Mm³ per år.

Senast uppdaterad: 2023-06-08