Gå direkt till sidans innehåll

Vattenanvändning

Nyckeltal SE. 6.4. 2

Uppgifter på dricksvattenanvändningen rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenanvändning för Malmö per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (Mm³)

0

Totalt

2005

24,26

1

Totalt

2006

25,12

2

Totalt

2007

25,10

3

Totalt

2008

24,77

4

Totalt

2009

23,74

5

Totalt

2010

24,64

6

Totalt

2011

25,04

7

Totalt

2012

24,53

8

Totalt

2013

25,22

9

Totalt

2014

25,19

10

Totalt

2015

25,66

11

Totalt

2016

25,79

12

Totalt

2017

26,15

13

Totalt

2018

26,00

14

Totalt

2019

25,96

15

Totalt

2020

26,05

16

Totalt

2021

26,84

17

Totalt

2022

25,74

18

Hushåll

2005

18,38

19

Hushåll

2006

18,80

20

Hushåll

2007

18,82

21

Hushåll

2008

18,66

22

Hushåll

2009

17,86

23

Hushåll

2010

18,47

24

Hushåll

2011

18,83

25

Hushåll

2012

18,43

26

Hushåll

2013

18,90

27

Hushåll

2014

18,75

28

Hushåll

2015

19,20

29

Hushåll

2016

19,34

30

Hushåll

2017

19,44

31

Hushåll

2018

19,27

32

Hushåll

2019

19,33

33

Hushåll

2020

19,97

34

Hushåll

2021

20,79

35

Hushåll

2022

19,69

36

Industri

2005

4,301

37

Industri

2006

4,795

38

Industri

2007

4,523

39

Industri

2008

4,336

40

Industri

2009

4,073

41

Industri

2010

4,595

42

Industri

2011

4,834

43

Industri

2012

4,645

44

Industri

2013

4,718

45

Industri

2014

4,830

46

Industri

2015

4,713

47

Industri

2016

4,896

48

Industri

2017

4,996

49

Industri

2018

4,958

50

Industri

2019

4,724

51

Industri

2020

4,509

52

Industri

2021

4,586

53

Industri

2022

4,430

54

Offentlig

2005

1,582

55

Offentlig

2006

1,530

56

Offentlig

2007

1,760

57

Offentlig

2008

1,775

58

Offentlig

2009

1,808

59

Offentlig

2010

1,573

60

Offentlig

2011

1,377

61

Offentlig

2012

1,457

62

Offentlig

2013

1,608

63

Offentlig

2014

1,609

64

Offentlig

2015

1,743

65

Offentlig

2016

1,555

66

Offentlig

2017

1,716

67

Offentlig

2018

1,770

68

Offentlig

2019

1,903

69

Offentlig

2020

1,580

70

Offentlig

2021

1,459

71

Offentlig

2022

1,627

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den debiterade vattenanvändningen för hela Malmö sjönk under år 2022 till 25,7 miljoner kubikmeter, vilket är i samma storleksordning som år 2015 och 2016. Sedan år 2015 har användningen legat kring 26 miljoner kubikmeter per år med en högsta användning år 2021 på 26,8 miljoner kubikmeter. Mellan år 2005 och 2014 var den totala vattenanvändningen för de tre sektorerna något lägre och uppgick till ungefär 25 miljoner kubikmeter per år.

Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2023-10-10