Gå direkt till sidans innehåll

Vattenanvändning

Nyckeltal SE.6.4.2

Uppgifter på dricksvattenanvändningen rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenanvändning för Malmö per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (Mm³)

0

Hushåll

2005

18,38

1

Hushåll

2006

18,80

2

Hushåll

2007

18,82

3

Hushåll

2008

18,66

4

Hushåll

2009

17,86

5

Hushåll

2010

18,47

6

Hushåll

2011

18,83

7

Hushåll

2012

18,43

8

Hushåll

2013

18,90

9

Hushåll

2014

18,75

10

Hushåll

2015

19,20

11

Hushåll

2016

19,34

12

Hushåll

2017

19,44

13

Hushåll

2018

19,27

14

Hushåll

2019

19,33

15

Hushåll

2020

19,97

16

Hushåll

2021

20,79

17

Industri

2005

4,301

18

Industri

2006

4,795

19

Industri

2007

4,523

20

Industri

2008

4,336

21

Industri

2009

4,073

22

Industri

2010

4,595

23

Industri

2011

4,834

24

Industri

2012

4,645

25

Industri

2013

4,718

26

Industri

2014

4,830

27

Industri

2015

4,713

28

Industri

2016

4,896

29

Industri

2017

4,996

30

Industri

2018

4,958

31

Industri

2019

4,724

32

Industri

2020

4,509

33

Industri

2021

4,585

34

Offentlig

2005

1,582

35

Offentlig

2006

1,530

36

Offentlig

2007

1,760

37

Offentlig

2008

1,775

38

Offentlig

2009

1,808

39

Offentlig

2010

1,573

40

Offentlig

2011

1,377

41

Offentlig

2012

1,457

42

Offentlig

2013

1,608

43

Offentlig

2014

1,609

44

Offentlig

2015

1,743

45

Offentlig

2016

1,555

46

Offentlig

2017

1,716

47

Offentlig

2018

1,770

48

Offentlig

2019

1,903

49

Offentlig

2020

1,580

50

Offentlig

2021

1,459

51

Totalt

2005

24,26

52

Totalt

2006

25,12

53

Totalt

2007

25,10

54

Totalt

2008

24,77

55

Totalt

2009

23,74

56

Totalt

2010

24,64

57

Totalt

2011

25,04

58

Totalt

2012

24,53

59

Totalt

2013

25,22

60

Totalt

2014

25,19

61

Totalt

2015

25,66

62

Totalt

2016

25,79

63

Totalt

2017

26,15

64

Totalt

2018

26,00

65

Totalt

2019

25,96

66

Totalt

2020

26,05

67

Totalt

2021

26,84

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den debiterade vattenanvändningen för hela Malmö steg under år 2021 till 26,8 miljoner kubikmeter, vilket är den högsta användningen under den redovisade perioden. Sedan år 2015 har användningen legat kring 26 miljoner kubikmeter per år med en tidigare högsta användning år 2017 på 26,15 miljoner kubikmeter. Mellan år 2005 och 2014 var den totala vattenanvändningen för de tre sektorerna något lägre och uppgick till ungefär 25 miljoner kubikmeter per år.

Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2022-02-21