Gå direkt till sidans innehåll

Vattenanvändning

Nyckeltal SE. 6.4. 2

Uppgifter på dricksvattenanvändningen rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenanvändning för Malmö per sektor

Rad-id Vattenförbrukning Senaste värdet (Mm³) Datum

0

Totalt

 22,39

2023

1

Hushåll

 16,84

2023

2

Industri

 4,196

2023

3

Offentlig

 1,353

2023

Datakälla: VA SYD

Kommentar

I januari 2023 ändrade VA SYD faktureringssätt från att fakturera i förskott till att fakturera i efterskott. Då de redovisade uppgifterna bygger på årlig debiterad mängd dricksvatten innebär det att 2023 års siffror blir lägre och inte jämförbara med tidigare års uppgifter. 2024 års uppgifter kommer dock återigen att gå att jämföra med de tidigare åren.

Den debiterade vattenanvändningen för hela Malmö sjönk under år 2022 till 25,7 miljoner kubikmeter, vilket är i samma storleksordning som år 2015 och 2016. Sedan år 2015 har användningen legat kring 26 miljoner kubikmeter per år med en högsta användning år 2021 på 26,8 miljoner kubikmeter. Mellan år 2005 och 2014 var den totala vattenanvändningen för de tre sektorerna något lägre och uppgick till ungefär 25 miljoner kubikmeter per år.

Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2024-05-15