Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i grundvatten

Nyckeltal SE. 6.4. 4

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009, 2015 samt 2020 vid några platser i Malmö.

Kvicksilver i Malmös grundvatten

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Medelvärde

2000

0,0022

1

Medelvärde

2003

0,002

2

Medelvärde

2009

0,002

3

Medelvärde

2015

0,0056

4

Medelvärde

2020

0,002

5

I1 Fosie

2000

0,0022

6

I1 Fosie

2003

0,002

7

I2 Östra Hamnen

2000

0,0022

8

I2 Östra Hamnen

2003

0,002

9

J1 Katrinetorp

2000

0,0022

10

J1 Katrinetorp

2003

0,002

11

J2 Tygelsjö

2000

0,0022

12

J2 Tygelsjö

2003

0,002

13

J3 Klagshamn

2000

0,0022

14

J3 Klagshamn

2003

0,002

15

T1 Drottningtorget

2000

0,0022

16

T1 Drottningtorget

2003

0,002

17

T1 Drottningtorget

2009

0,002

18

T1 Drottningtorget

2015

0,002

19

T1 Drottningtorget

2020

0,002

20

T2 Södervärn

2000

0,0022

21

T2 Södervärn

2003

0,002

22

T2 Södervärn

2009

0,002

23

T2 Södervärn

2015

0,002

24

T2 Södervärn

2020

0,002

25

I3 Segevång

2009

0,002

26

I3 Segevång

2015

0,002

27

Bulltofta

2009

0,002

28

Bulltofta

2015

0,002

29

Bulltofta

2020

0,002

30

Käglinge

2009

0,002

31

Käglinge

2015

0,002

32

Käglinge

2020

0,002

33

Kristineberg

2009

0,002

34

Kristineberg

2015

0,002

35

Kristineberg

2020

0,002

36

P1 Mellanheden

2009

0,002

37

P1 Mellanheden

2015

0,02

38

P1 Mellanheden

2020

0,002

39

P2 Pildamsparken

2009

0,002

40

P2 Pildamsparken

2015

0,02

41

P2 Pildamsparken

2020

0,002

42

SGU7 Västra Klagstorp

2009

0,002

43

SGU7 Västra Klagstorp

2015

0,002

44

Svedab R4 Bunkeflo

2009

0,002

45

Svedab R4 Bunkeflo

2015

0,002

46

Svedab R4 Bunkeflo

2020

0,002

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Kvicksilvervärdena ligger totalt sett på ungefär samma nivå då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. De uppmätta halterna minskade år 2020 jämfört med den tidigare undersökningen år 2015. Medelvärdena ligger samtliga år förutom år 2015, i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig.

År 2015 ligger medelvärdet strax över tillståndsklassgränsen 0,005 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Två provtagningar år 2015, i Pildammsparken och vid Mellanheden, uppvisar en halt på 0,02 µg/l i tillståndsklass 3, måttlig halt, vilket innebär en påtaglig påverkansgrad. Dessa provresultat påverkar medelvärdet i hög utsträckning.

Vid flertalet tillfällen har provernas kvicksilverinnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets kvicksilvervärde. Kvicksilverinnehållet har därmed överskattats något i flertalet av proven.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas avseende metallen kvicksilver vid samtliga fem tillfällen. År 2000 och 2003 provtas 7 platser, år 2009 och 2015 provtas 10 platser och år 2020 provtas 8 platser avseende kvicksilver.

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2023-11-20