Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i grundvatten

Nyckeltal SE. 6.4. 5

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009, 2015 samt 2020 vid några platser i Malmö.

Kadmium i Malmös grundvatten

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Medelvärde

2000

0,013914

1

Medelvärde

2003

0,0046

2

Medelvärde

2009

0,00258

3

Medelvärde

2015

0,017462

4

Medelvärde

2020

0,0087

5

I1 Fosie

2000

0,0078

6

I1 Fosie

2003

0,005

7

I2 Östra Hamnen

2000

0,0065

8

I2 Östra Hamnen

2003

0,002

9

J1 Katrinetorp

2000

0,048

10

J1 Katrinetorp

2003

0,0062

11

J2 Tygelsjö

2000

0,0093

12

J2 Tygelsjö

2003

0,002

13

J3 Klagshamn

2000

0,0114

14

J3 Klagshamn

2003

0,013

15

T1 Drottningtorget

2000

0,0069

16

T1 Drottningtorget

2003

0,002

17

T1 Drottningtorget

2009

0,0037

18

T1 Drottningtorget

2015

0,0086

19

T1 Drottningtorget

2020

0,002

20

T2 Södervärn

2000

0,0075

21

T2 Södervärn

2003

0,002

22

T2 Södervärn

2009

0,002

23

T2 Södervärn

2015

0,004

24

T2 Södervärn

2020

0,002

25

I3 Segevång

2009

0,0061

26

I3 Segevång

2015

0,002

27

Bulltofta

2009

0,002

28

Bulltofta

2015

0,109

29

Bulltofta

2020

0,002

30

Käglinge

2009

0,002

31

Käglinge

2015

0,00886

32

Käglinge

2020

0,0051

33

Kristineberg

2009

0,002

34

Kristineberg

2015

0,0033

35

Kristineberg

2020

0,0023

36

P1 Mellanheden

2009

0,002

37

P1 Mellanheden

2015

0,0111

38

P1 Mellanheden

2020

0,0091

39

P2 Pildamsparken

2009

0,002

40

P2 Pildamsparken

2015

0,002

41

P2 Pildamsparken

2020

0,002

42

SGU7 Västra Klagstorp

2009

0,002

43

SGU7 Västra Klagstorp

2015

0,0192

44

Svedab R4 Bunkeflo

2009

0,002

45

Svedab R4 Bunkeflo

2015

0,00656

46

Svedab R4 Bunkeflo

2020

0,0447

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Kadmiumvärdena har totalt sett förbättrats något då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. Medelvärdena ligger dock samtliga år i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig. Samtliga provtagningar under år 2020 ligger under 0,05 µg/l vilket resulterar i ett lågt medelvärde detta år.

Endast en provtagning, vid Bulltofta år 2015, uppvisar en halt precis över tillståndsklassgränsen 0,1 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Detta provresultat påverkar medelvärdet i relativt hög utsträckning. Bortses från detta värde blir medelvärdet år 2015 lägre än år 2000.

Vid flertalet tillfällen har provernas kadmiuminnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets kadmiumvärde. Kadmiuminnehållet har därmed överskattats något i dessa prover.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas avseende metallen kadmium vid samtliga fem tillfällen. År 2000 och 2003 provtas 7 platser, år 2009 och 2015 provtas 10 platser och år 2020 provtas 8 platser avseende kadmium.

Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2023-11-20