Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Huvudområde SE.6

Vatten är en förutsättning för allt känt liv på jorden. Människans användande av vatten måste ske på ett förståndigt och ansvarsfullt sätt för att säkra användbarheten för kommande generationer av alla typer av livsformer på planeten.

Rad-id Titel Kategori År Utgivare

Fiskundersökningar

2

Elfiske 2016 (2,35 MB)

Fiskundersökningar

2016

Eklövs Fiske och Fiskevård

Fiskundersökningar

8

Sammanställning av mätningar på skrubbskädda 1999-2014 (8,90 MB)

Fiskundersökningar

2015

Toxicon AB

Fysikaliska och vattenkemiska undersökningar

9

Miljöövervakning i Malmös småbäckar (1,17 MB)

Fysikaliska och vattenkemiska undersökningar

2020

AFRY

Miljögifter i grundvatten

10

Grundvattenundersökning i Malmö 2020 (2,73 MB)

Miljögifter i grundvatten

2021

SWECO

Miljögifter i grundvatten

11

Grundvattenundersökning i Malmö 2015 (648 kB)

Miljögifter i grundvatten

2015

Ramböll

Ålgräsinventeringar

15

Undersökningar i Öresund 2020 Ålgräs (6,31 MB)

Ålgräsinventeringar

2021

NIRAS

Ålgräsinventeringar

16

Inventering av ålgräs 2019 (10,9 MB)

Ålgräsinventeringar

2019

NIRAS Toxicon

Ålgräsinventeringar

17

Ålgräs i Skåne 2016 (5,02 MB)

Ålgräsinventeringar

2017

Länsstyrelsen

Senast uppdaterad: 2022-07-14