Gå direkt till sidans innehåll

Lavar på marken

Nyckeltal SE. 7.2. 9

Inventering av skyddsvärda lavar har utförts sju gånger i Malmö. Antal inventeringsfynd på lokaler där marklevande lavar har påträffats redovisas nedan.

Antal påträffade arter av marklevande lavar vid lokaler i Malmö

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2008
Senaste värdet:
1 fynd (2021)
Utgångsvärde:
1 fynd (2008)

Kommentar

Inventeringen av skyddsvärda lavar utökades år 2008 med undersökning av även marklevande lavar och två arter har hittats genom åren. Kransgelelav påträffades vid inventeringarna år 2008, 2021 och 2015 men har inte återfunnits de senaste två inventeringarna. Vid den senaste inventeringen år 2021 hittades seg gelélav. Inga marklevande lavar hittades vid inventeringen år 2018. Den extremt torra sommaren 2018 kan ha inneburit ett svårt år för lavar och påverkat inventeringsreslutatet detta år.

Några lokaler har under årens lopp inte gått att återinventera och har därför bytts ut, vilket påverkar jämförbarheten mellan undersökningstillfällena.

Rapporter framtagna efter september 2018 måste vara tillgänglighetsanpassade för att kunna publiceras här. Följande rapporter uppfyller ej tillgänglighetskravet:
Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2021
Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2018

Vill du ta del av rapporterna är du välkommen att höra av dig till miljöförvaltningen på miljo@malmo.se eller 040-343515.

Senast uppdaterad: 2024-04-04