Gå direkt till sidans innehåll

Lavar på marken

Nyckeltal SE. 7.2. 9

Inventering av skyddsvärda lavar har utförts sju gånger i Malmö. Antal inventeringsfynd på lokaler där marklevande lavar har påträffats redovisas nedan.

Antal påträffade arter av marklevande lavar vid lokaler i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (fynd)

0

Totalt antal fynd

2008

1

1

Totalt antal fynd

2012

1

2

Totalt antal fynd

2015

1

3

Totalt antal fynd

2018

0

4

Totalt antal fynd

2021

1

5

Kransgelélav

2008

1

6

Kransgelélav

2012

1

7

Kransgelélav

2015

1

8

Seg gelélav

2021

1

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Inventeringen av skyddsvärda lavar utökades år 2008 med undersökning av även marklevande lavar och två arter har hittats genom åren. Kransgelelav påträffades vid inventeringarna år 2008, 2021 och 2015 men har inte återfunnits de senaste två inventeringarna. Vid den senaste inventeringen år 2021 hittades seg gelélav. Inga marklevande lavar hittades vid inventeringen år 2018. Den extremt torra sommaren 2018 kan ha inneburit ett svårt år för lavar och påverkat inventeringsreslutatet detta år.

Några lokaler har under årens lopp inte gått att återinventera och har därför bytts ut, vilket påverkar jämförbarheten mellan undersökningstillfällena.

Rapporter framtagna efter september 2018 måste vara tillgänglighetsanpassade för att kunna publiceras här. Följande rapporter uppfyller ej tillgänglighetskravet:
Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2021
Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2018

Vill du ta del av rapporterna är du välkommen att höra av dig till miljöförvaltningen på miljo@malmo.se eller 040-343515.

Senast uppdaterad: 2024-04-04