Gå direkt till sidans innehåll

Partikelutsläpp

Indikator MP. 7.4. 5

SMED tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Partikelutsläpp från vägtrafik

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

Partikelutsläppen från vägtrafiken inom Malmös geografiska område har endast minskat något mellan år 2010 och 2020. När det gäller utsläppen av PM10 har de endast minskat med 10 ton under tioårsperioden. Däremot har utsläppen av PM2,5 minskat med 19 ton under samma period.

För mer statistik om partikelutsläpp se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-27