Gå direkt till sidans innehåll

PM10 årsmedelvärde

Indikator MP. 5.1. 5

Partikelhalter mäts kontinuerligt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Uppmätt årsmedelvärde av PM10 i µg/m³

Rad-id Datum Värde (µg/m³)

0

2006

20,9

1

2007

19,7

2

2008

18,3

3

2009

17,1

4

2010

18,3

5

2011

24,0

6

2012

19,2

7

2013

20,4

8

2014

20,9

9

2015

18,8

10

2016

16,3

11

2017

16,2

12

2018

20,6

13

2019

16,6

14

2020

15,4

15

2021

15,3

16

2022

14,7

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2019 låg årsmedelvärdet för PM10 på 16,6 µg/m³ medan det år 2021 låg på 14,7 µg/m³. Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 5 i miljöprogrammet är år 2019. Målvärdet för nyckeltalet är satt till att vara mindre än 15 µg/m³ (årsmedelvärdet av PM10) för år 2030.

Senast uppdaterad: 2023-12-19