Gå direkt till sidans innehåll

PM10 årsmedelvärde

Indikator MP. 5.1. 5

Partikelhalter mäts kontinuerligt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Uppmätt årsmedelvärde av PM10 i µg/m³

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2019
Senaste värdet:
14,7 µg/m³ (2022)
Utgångsvärde:
16,6 µg/m³ (2019)
Målvärde 2030:
15,0 µg/m³

Kommentar

Under år 2019 låg årsmedelvärdet för PM10 på 16,6 µg/m³ medan det år 2021 låg på 14,7 µg/m³. Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 5 i miljöprogrammet är år 2019. Målvärdet för nyckeltalet är satt till att vara mindre än 15 µg/m³ (årsmedelvärdet av PM10) för år 2030.

Senast uppdaterad: 2023-12-19