Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad havsyta

Indikator MP. 11.2. 1

Uppgifter på skyddad areal finns i Statistiska Centralbyråns (SCB) statistikdatabas varifrån dessa siffror på kommunnivå har hämtats. Mindre arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet.

Andel havsyta med formellt skydd

Datakälla: SCB
Senaste värdet:
6 % (2023)
Utgångsvärde:
6 % (2020)

Kommentar

Andelen skyddad havsyta uppgår år 2023 till 6 procent av Malmös havsareal. Jämfört med år 2022 är det ingen förändring och andelen har också varit densamma sedan år 2013. Det är totalt sett 1084 hektar av havsvattenrealen i kommunen som är formellt skyddad. Två naturreservat som berör havsområden i Malmö har bildats sedan år 2010.

Basår för uppföljningen av denna indikator för mål 11 i miljöprogrammet är år 2020. Jämfört med basåret 2020 är andelen havsyta med formellt skydd oförändrad år 2023.

Senast uppdaterad: 2024-05-24