Gå direkt till sidans innehåll

Areal jordbruksmark

Indikator MP. 10.3. 1

Uppgifter på varje kommuns areal av jordbruksmark finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total areal jordbruksmark i Malmö.

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Försämring Försämring sedan 1981
Senaste värdet:
4764 ha (2023)
Utgångsvärde:
6867 ha (1981)

Kommentar

Jordbruksmarken i kommunen minskade med 19 hektar under år 2023 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av jordbruksmarken försvunnit.

Basår för uppföljningen av denna indikatorför mål 10 i miljöprogrammet är år 2020. Jämfört med basåret 2020 var arealen jordbruksmark 69 hektar lägre år 2023.

Senast uppdaterad: 2024-05-20