Gå direkt till sidans innehåll

Areal jordbruksmark

Indikator MP. 10.3. 1

Uppgifter på varje kommuns areal av jordbruksmark finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total areal jordbruksmark i Malmö.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

1981

6867

1

1985

6708

2

1989

6299

3

1990

6424

4

1991

6290

5

1992

6260

6

1993

6192

7

1994

6138

8

1995

6125

9

1996

5896

10

1997

5838

11

1998

5649

12

1999

5520

13

2003

5484

14

2005

5304

15

2007

5360

16

2008

5159

17

2009

5186

18

2010

5257

19

2011

5095

20

2012

4920

21

2013

4857

22

2014

4884

23

2015

4882

24

2016

4976

25

2017

4821

26

2018

4952

27

2019

4861

28

2020

4833

29

2021

4801

30

2022

4783

31

2023

4764

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Jordbruksmarken i kommunen minskade med 19 hektar under år 2023 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av jordbruksmarken försvunnit.

Basår för uppföljningen av denna indikatorför mål 10 i miljöprogrammet är år 2020. Jämfört med basåret 2020 var arealen jordbruksmark 69 hektar lägre år 2023.

Senast uppdaterad: 2024-05-20