Gå direkt till sidans innehåll

Luft

Huvudområde SE. 2

Luftens kvalitet påverkar i hög grad omgivningen och människors hälsa. Dålig luftkvalitet kan även ge upphov till skador på växter, kulturvärden och byggnadsmaterial.

Rad-id Titel Kategori År Utgivare

Deposition

0

Mätningar av försurande ämnen och tungmetaller 2014-15 (7,73 MB)

Deposition

2016

IVL Svenska Miljöinstitutet

Exponering

1

Kvävedioxider vid förskolor och skolor i Malmö 2015-2016 (4,06 MB)

Exponering

2017

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

5

Luften i Malmö 2021 (3,47 MB)

Årsrapporter

2022

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

6

Luften i Malmö 2020 (6,17 MB)

Årsrapporter

2021

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

7

Luften i Malmö 2018 (8,28 MB)

Årsrapporter

2019

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

8

Luften i Malmö 2017 (3,83 MB)

Årsrapporter

2018

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

9

Luften i Malmö 2016 (4,37 MB)

Årsrapporter

2017

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

10

Luften i Malmö 2015 (2,00 MB)

Årsrapporter

2016

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

11

Luften i Malmö 2014 (3,50 MB)

Årsrapporter

2015

Miljöförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-12-19