Gå direkt till sidans innehåll

Luft

Huvudområde SE.2

Luftens kvalitet påverkar i hög grad omgivningen och människors hälsa. Dålig luftkvalitet kan även ge upphov till skador på växter, kulturvärden och byggnadsmaterial.

Rad-id Titel Kategori År Utgivare

Deposition

0

Mätningar av försurande ämnen och tungmetaller i Malmö (7,00 MB)

Deposition

2021

IVL Svenska Miljöinstitutet

Deposition

1

Mätningar av försurande ämnen och tungmetaller 2014-15 (7,73 MB)

Deposition

2016

IVL Svenska Miljöinstitutet

Exponering

2

Kvävedioxid vid förskolor och skolor i Malmö 2020/2021 (1,73 MB)

Exponering

2021

Miljöförvaltningen

Exponering

3

Kvävedioxider vid förskolor och skolor i Malmö 2015-2016 (4,06 MB)

Exponering

2017

Miljöförvaltningen

Exponering

4

Kvävedioxidhalter utomhus på 30 platser i Malmö (5,34 MB)

Exponering

2019

Miljöförvaltningen

Exponering

5

Kväveoxidhalter utomhus på 27 platser i Malmö (3,74 MB)

Exponering

2014

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

8

Luften i Malmö 2022 (2,34 MB)

Årsrapporter

2023

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

9

Luften i Malmö 2021 (3,47 MB)

Årsrapporter

2022

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

10

Luften i Malmö 2020 (6,17 MB)

Årsrapporter

2021

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

11

Luften i Malmö 2019 (5,85 MB)

Årsrapporter

2020

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

12

Luften i Malmö 2018 (8,28 MB)

Årsrapporter

2019

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

13

Luften i Malmö 2017 (3,83 MB)

Årsrapporter

2018

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

14

Luften i Malmö 2016 (4,37 MB)

Årsrapporter

2017

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

15

Luften i Malmö 2015 (2,00 MB)

Årsrapporter

2016

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

16

Luften i Malmö 2014 (3,50 MB)

Årsrapporter

2015

Miljöförvaltningen

Årsrapporter

17

Luften i Malmö 2013 (1,70 MB)

Årsrapporter

2014

Miljöförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-09-18