Gå direkt till sidans innehåll

Å1 Styrgrupp

Åtgärd SE. 8.7.1. 1

Etablera och driva en styrgrupp med representation från de aktörer som är prioriterade i handlingsplanen. Styrgruppen ska träffas minst fyra gånger per år.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Styrgruppens roll är att vara ett stöd för projektledaren, följa arbetet med handlingsplanen och bedöma förslag, ändringar och avvikelser under genomförandeperioden.

Styrgruppens ansvarar för att säkerställa att arbetet med handlingsplanen ligger i linje med stadens mål och för att fortlöpande rapportera pågående arbete till stadens politiska organ. Vidare bedömer styrgruppen resultat och om en åtgärd är godkänd att avsluta. Styrgruppen deltar i styrgruppsmöten minst fyra gånger per år.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2023-12-15