Gå direkt till sidans innehåll

N16A Erbjudna utbildningar

Nyckeltal SE. 8.7.6. 1

Antal utbildningar inom prioriterade områden som erbjudits (målvärde 7).

Mål:
7 stycken (2027)

Kommentar

Inga utbildningar kopplade till kemikalieplanens åtgärd har tagits fram.
Under år 2023 gjordes en omstart gällande arbetet med städguide. Eventuellt kan åtgärden behöva ändra inriktning från den ursprungliga formuleringen i kemikalieplanen.

Senast uppdaterad: 2024-02-09