Gå direkt till sidans innehåll

N7 Uppföljda avtal

Nyckeltal SE. 8.7.3. 1

Malmö stad ställer kemikaliekrav vid upphandling vilket är ett viktigt instrument för att fasa ut farliga kemiska ämnen. För att säkerställa att Malmö stads avtalsparter efterlever samtliga kemikaliekrav krävs en kontinuerlig och omfattande avtalsuppföljning.

Antal avtal som följts upp

Datakälla: hållbarhetskoordinator, upphandlingsenheten, Stadskontoret
Senaste värdet:
6 stycken (2023)
Utgångsvärde:
1 stycken (2020)
Minsta årliga antal:
1 stycken

Kommentar

Kemikaliekrav i följande avtal har, i olika utsträckning, följts upp under 2023:
-Idrottsmateriel
-Lekmaterial
-Möbler- område skolmöbler
-Skapandematerial
-Tvättjänster
-Lokalvård - specialstäd

Nedan en kort beskrivning av en av uppföljningarna.

LEKMATERIAL
Malmö stad har inom området lekmaterial ett kommunövergripande ramavtal med tre leverantörer. I avtalet finns kemikaliekrav som berör följande aspekter:
-Rutiner för kontroll av farliga ämnen i produkter (systematiskt arbete)
-Miljömärkta produkter
-Mjukgörare
-Sensibiliserande ämnen
-Produkter får inte innehålla ämnen upptagna på kandidatförteckningen
-Förebygga spridning av mikroplaster
-PVC-fritt sortiment (med ett fåtal undantag, ex strömsladdar till elektronik)
-Innehåll av biocider (antimikrobiell funktion)
-Innehåll av doftämnen
-Innehåll av flamskyddsmedel
-Innehåll av formaldehyd
-Innehåll av ftalater
-Innehåll av färgämnen
-Migration av nitrosaminer
-Innehåll av bisfenoler

År 2020 gjordes en uppföljning av kemikaliekrav i avtal för kökstillbehör. Rapporten återfinns nedan.

Senast uppdaterad: 2024-02-09