Gå direkt till sidans innehåll

Förorening med miljöfarliga ämnen

Delområde SE. 8. 4

Utsläpp av olika typer av föroreningar sker till mark och vatten. Här redovisas uppgifter från Räddningstjänsten Syd, Kustbevakningen samt Malmö stad.

Senast uppdaterad: 2024-03-12