Gå direkt till sidans innehåll

Gröna investeringar

Nyckeltal SE. 12.4. 2

Malmö stads internbank hanterar all extern lånefinansiering för kommunens förvaltningar och till internbanken anslutna bolag. Medel som är avsedda för investeringar som skapar miljö- och klimatnytta, gröna obligationer, redovisas här som andel av Malmö stads totala låneskuld.

Andel av Malmö stads låneskuld som är placerade i gröna lån

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

12

1

2018

21

2

2019

31

3

2020

31

4

2021

35

5

2022

32

6

2023

29

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen av Malmö stads totala låneskuld som är placerade i gröna lån ligger år 2023 på 29 procent. Malmö stad lånar på olika sätt, bland annat genom att ge ut obligationer. Malmö stad emitterade för första gången gröna obligationer under år 2017 och har fortsatt med emitteringar under år 2018-2023.

Se även nyckeltalet "Gröna obligationer" för mer information om dessa.

Senast uppdaterad: 2024-03-28