Gå direkt till sidans innehåll

Gröna investeringar

Nyckeltal SE. 12.4. 2

Malmö stads internbank hanterar all extern lånefinansiering för kommunens förvaltningar och till internbanken anslutna bolag. Medel som är avsedda för investeringar som skapar miljö- och klimatnytta, gröna obligationer, redovisas här som andel av Malmö stads totala låneskuld.

Andel av Malmö stads låneskuld som är placerade i gröna lån

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2017
Senaste värdet:
29 % (2023)
Utgångsvärde:
12 % (2017)

Kommentar

Andelen av Malmö stads totala låneskuld som är placerade i gröna lån ligger år 2023 på 29 procent. Malmö stad lånar på olika sätt, bland annat genom att ge ut obligationer. Malmö stad emitterade för första gången gröna obligationer under år 2017 och har fortsatt med emitteringar under år 2018-2023.

Se även nyckeltalet "Gröna obligationer" för mer information om dessa.

Senast uppdaterad: 2024-03-28