Gå direkt till sidans innehåll

Gröna obligationer

Nyckeltal SE. 12.4. 1

Malmö stad har ett ramverk för att kunna ge ut gröna obligationer som ska finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Medel som är avsedda för investeringar som skapar miljö- och klimatnytta redovisas här som andel av Malmö stads obligationsprogram.

Andel gröna obligationer av Malmö stads obligationsprogram

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2017
Senaste värdet:
55 % (2023)
Utgångsvärde:
16 % (2017)

Kommentar

Andelen av Malmö stads obligationsprogram som är placerade i gröna obligationer ligger år 2023 på 55 procent. Malmö stad emitterade under år 2023 nya gröna obligationer med en investeringsvolym på 0,5 miljard kronor medan en tidigare emitterad grön obligation för 0,65 miljarder kronor förföll. En effektrapport för de investeringar som har finansierats med dessa medel sammanställs under våren 2024.

År 2017 emitterade Malmö stad sina två första gröna obligationer med en samlad investeringsvolym på 1,3 miljarder kronor. Året därpå gavs gröna obligationer med en investeringsvolym på 1 miljard kronor ut och år 2019 emitterades gröna obligationer med en investeringsvolym på 1,75 miljarder kronor. Under år 2021 emitterades en grön obligation till ett värde av 1 miljard kronor. Detta år förföll även en tidigare emitterad grön obligation på 0,5 miljader kronor. Ytterligare en grön obligation för 0,4 miljoner kronor emitterades under år 2022 och en grön obligation för 0,65 miljarder kronor förföll. Effektrapporter för investeringarna som finansierats vid emitteringstillfällena har tagits fram, vilka visar att en merpart av investeringsmedlen har gått till investeringar som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Senast uppdaterad: 2024-03-28