Gå direkt till sidans innehåll

Skrubbskädda i Öresund

Nyckeltal SE. 6.3. 3

Öresunds Vattenvårdsförbund utför mätningar på de fiskar som fångas i samband med miljögiftsundersökningar. Nedanstående uppgifter är hämtade från en rapport som sammanställt fem års undersökningar.

Medelvikt på fångade fiskar vid tre platser i Öresund

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1999
Senaste värdet:
401 gram (2014)
Utgångsvärde:
331 gram (1999)

Kommentar

Trenden visar medelvikt för de två lokaler som ligger inom Malmö kommuns havsområde, Malmö och Klagshamn, och senaste värdet ligger mellan lägst och högst uppmätta. Medelvikten för skrubbskädda har vid samtliga tre lokaler varierat mellan 295 och 473 gram. Konditionsfaktorn, som ger ett mått på fiskens fysiologiska kondition (motsvarande BMI för människa), har generellt sett varit relativt stabil under den undersökta perioden år 1999-2014.

Vid varje provtagningstillfälle har ungefär 25 skrubbskäddor provfiskats på varje lokal. Skrubbskäddor lever i relativt stationära bestånd och uppnår en medelålder på sex till sju år. Då de lever på samma plats relativt länge är de ett tacksamt provtagningsobjekt för att undersöka hur de påverkas av tillståndet i deras livsmiljö. Här redovisas resultatet från de tre lokaler i Öresund som ligger närmast Malmö.

Senast uppdaterad: 2023-10-10