Gå direkt till sidans innehåll

Fisk i vattendrag

Nyckeltal SE. 6.3. 4

Inventering av fisk genomförs av olika organisationer i vattendrag kring Malmö. Här redovisas de elfiskeinventeringar som gjorts på uppdrag av Miljöförvaltningen.

Antal fiskarter i vattendrag kring Malmö

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2000
Senaste värdet:
4 arter (2022)
Utgångsvärde:
5 arter (2000)

Kommentar

Antalet arter i de inventerade vattendragen varierar under den redovisade tidsperioden. Det största antalet fiskarter på en inventeringslokal uppvisar totalt sett en minskning sedan år 2000. Vid inventeringen år 2008 påvisades sex arter på en lokal och fem på en annan. Fem arter påvisades vid en plast även år 2000. Övriga år har som mest fyra arter påträffats på en eller två platser. Arter som förekom vid den senaste inventeringen, på någon av lokalerna, var öring, grönling, groplöja, mört, småspigg, storspigg, och ål. Dessutom fångades även signalkräfta.

Elfiskeundersökningarna utförs vid åtta lokaler i vattendragen kring Malmö. Tre lokaler finns i Risebergabäcken som rinner i de östra delarna av kommunen. Två lokaler finns i Sege å som på vissa ställen rinner längs kommungränsen. En lokal finns i Oxiediket som rinner i kommunens sydöstra del vid Oxie. Både Risebergabäcken och Oxiediket rinner upp i Sege å som har sitt utlopp vid Spillepengen i Lommabukten. De två övriga lokalerna finns i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket som rinner i kommunens södra delar och har sina utlopp i Öresund.

Senast uppdaterad: 2023-11-20