Gå direkt till sidans innehåll

Fisk i vattendrag

Nyckeltal SE. 6.3. 4

Inventering av fisk genomförs av olika organisationer i vattendrag kring Malmö. Här redovisas de elfiskeinventeringar som gjorts på uppdrag av Miljöförvaltningen.

Antal fiskarter i vattendrag kring Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (arter)

0

Maxantal

2000

5

1

Maxantal

2005

4

2

Maxantal

2008

6

3

Maxantal

2011

4

4

Maxantal

2016

3

5

Maxantal

2022

4

6

Riseberga nedre

2000

3

7

Riseberga nedre

2005

4

8

Riseberga nedre

2008

4

9

Riseberga nedre

2011

3

10

Riseberga nedre

2016

3

11

Riseberga nedre

2022

4

12

Riseberga Jägersro

2000

2

13

Riseberga Jägersro

2005

3

14

Riseberga Jägersro

2008

3

15

Riseberga Jägersro

2011

3

16

Riseberga Jägersro

2016

3

17

Riseberga Jägersro

2022

3

18

Riseberga övre

2000

1

19

Riseberga övre

2005

4

20

Riseberga övre

2008

1

21

Riseberga övre

2011

1

22

Riseberga övre

2016

0

23

Riseberga övre

2022

2

24

Oxiediket

2000

1

25

Oxiediket

2005

4

26

Oxiediket

2008

5

27

Oxiediket

2011

3

28

Oxiediket

2016

2

29

Oxiediket

2022

2

30

Sege å L Mölleberga

2000

4

31

Sege å L Mölleberga

2005

3

32

Sege å L Mölleberga

2008

6

33

Sege å L Mölleberga

2011

4

34

Sege å L Mölleberga

2016

3

35

Sege å L Mölleberga

2022

3

36

Sege å Skabersjö

2000

5

37

Sege å Skabersjö

2005

3

38

Sege å Skabersjö

2008

4

39

Sege å Skabersjö

2011

3

40

Sege å Skabersjö

2016

3

41

Sege å Skabersjö

2022

4

42

Tygelsjöbäcken

2000

3

43

Tygelsjöbäcken

2005

2

44

Tygelsjöbäcken

2008

4

45

Tygelsjöbäcken

2011

4

46

Tygelsjöbäcken

2016

3

47

Tygelsjöbäcken

2022

3

48

Bunkeflodiket

2000

1

49

Bunkeflodiket

2005

1

50

Bunkeflodiket

2008

1

51

Bunkeflodiket

2011

2

52

Bunkeflodiket

2016

1

53

Bunkeflodiket

2022

1

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Antalet arter i de inventerade vattendragen varierar under den redovisade tidsperioden. Det största antalet fiskarter på en inventeringslokal uppvisar totalt sett en minskning sedan år 2000. Vid inventeringen år 2008 påvisades sex arter på en lokal och fem på en annan. Fem arter påvisades vid en plast även år 2000. Övriga år har som mest fyra arter påträffats på en eller två platser. Arter som förekom vid den senaste inventeringen, på någon av lokalerna, var öring, grönling, groplöja, mört, småspigg, storspigg, och ål. Dessutom fångades även signalkräfta.

Elfiskeundersökningarna utförs vid åtta lokaler i vattendragen kring Malmö. Tre lokaler finns i Risebergabäcken som rinner i de östra delarna av kommunen. Två lokaler finns i Sege å som på vissa ställen rinner längs kommungränsen. En lokal finns i Oxiediket som rinner i kommunens sydöstra del vid Oxie. Både Risebergabäcken och Oxiediket rinner upp i Sege å som har sitt utlopp vid Spillepengen i Lommabukten. De två övriga lokalerna finns i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket som rinner i kommunens södra delar och har sina utlopp i Öresund.

Senast uppdaterad: 2023-11-20