Gå direkt till sidans innehåll

Marint mikroskräp

Nyckeltal SE. 6.2. 10

Under år 2015 undersöktes förekomsten av mikroskopiskt skräp i vatten vid flera platser längs Skånes kust. Nedanstående statistik är hämtat från denna undersökning som utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mikroskopiskt skräp runt Skånes kust

Rad-id Mätområde Datum Värde (mikroskräp/m³)

0

Malmö Ribersborg

2015

0,22

1

Malmö Industrihamn

2015

1

2

Malmö Segeåns mynning

2015

0,19

3

Helsingborg Centrum

2015

0,39

4

Helsingborg Öresundsverket

2015

0,53

5

Landskrona Hamn

2015

0,39

6

Landskrona Yttre

2015

0,22

7

Lomma

2015

0,58

8

Lomma Sjölundaverket

2015

0,69

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Koncentrationen av mikroskräp vid Malmö Industrihamn uppgick till 48,64 mikroskräp/m³ vilket är avsevärt högre än på de andra stationerna. I diagrammet ovan redovisas därför inte Industrihamnens resultat fullt ut. Vid provtagningen av stationerna i Öresund rådde frånlandsvind förutom vid Industrihamnen då det rådde pålandsvind vilket skulle kunna vara en förklaring till den högre koncentrationen av mikroskräp.

Diagrammet ovan redovisar endast de stationer som ligger i Öresund. På övriga stationer längs Skånes syd- och östkust var koncentrationen av mikroskräp generellt lägre. Diagrammet redovisar mikroskräp >300µm och består av skräpkategorierna plastfibrer, icke syntetiska fibrer och plastpartiklar.

Senast uppdaterad: 2023-10-10