Gå direkt till sidans innehåll

Marint mikroskräp

Nyckeltal SE. 6.2. 10

Under år 2015 undersöktes förekomsten av mikroskopiskt skräp i vatten vid flera platser längs Skånes kust. Nedanstående statistik är hämtat från denna undersökning som utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mikroskopiskt skräp runt Skånes kust

Rad-id Station Senaste värdet (mikroskräp/m³) Datum

0

Malmö Ribersborg

 0,22

2015

1

Malmö Industrihamn

 1

2015

2

Malmö Segeåns mynning

 0,19

2015

3

Helsingborg Centrum

 0,39

2015

4

Helsingborg Öresundsverket

 0,53

2015

5

Landskrona Hamn

 0,39

2015

6

Landskrona Yttre

 0,22

2015

7

Lomma

 0,58

2015

8

Lomma Sjölundaverket

 0,69

2015

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Koncentrationen av mikroskräp vid Malmö Industrihamn uppgick till 48,64 mikroskräp/m³ vilket är avsevärt högre än på de andra stationerna. I diagrammet ovan redovisas därför inte Industrihamnens resultat fullt ut. Vid provtagningen av stationerna i Öresund rådde frånlandsvind förutom vid Industrihamnen då det rådde pålandsvind vilket skulle kunna vara en förklaring till den högre koncentrationen av mikroskräp.

Diagrammet ovan redovisar endast de stationer som ligger i Öresund. På övriga stationer längs Skånes syd- och östkust var koncentrationen av mikroskräp generellt lägre. Diagrammet redovisar mikroskräp >300µm och består av skräpkategorierna plastfibrer, icke syntetiska fibrer och plastpartiklar.

Senast uppdaterad: 2023-10-10