Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens kvicksilverutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 16

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av kvicksilver från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Totalt

1990

5,5

1

Totalt

1991

4,97

2

Totalt

1992

4,7

3

Totalt

1993

5

4

Totalt

1994

0,9

5

Totalt

1995

0,9

6

Totalt

1996

4,17

7

Totalt

1997

0,85

8

Totalt

1998

3,9

9

Totalt

2000

0,87

10

Totalt

2001

3,7

11

Totalt

2002

1,1

12

Totalt

2003

1,38

13

Totalt

2007

1,5

14

Totalt

2009

0,32

15

Totalt

2010

0,25

16

Totalt

2011

1,43

17

Totalt

2012

2,78

18

Totalt

2013

2,47

19

Totalt

2014

3,38

20

Totalt

2015

0,42

21

Totalt

2016

1,3

22

Totalt

2017

1,47

23

Totalt

2018

1,2

24

Totalt

2019

1,54

25

Totalt

2020

3,25

26

Totalt

2021

2,1

27

Klagshamn

1990

0,5

28

Klagshamn

1991

0,57

29

Klagshamn

1992

0,5

30

Klagshamn

1993

0,6

31

Klagshamn

1994

0,7

32

Klagshamn

1995

0,7

33

Klagshamn

1996

0,17

34

Klagshamn

2001

0,6

35

Klagshamn

2002

0,2

36

Klagshamn

2003

0,18

37

Klagshamn

2009

0,32

38

Klagshamn

2010

0,25

39

Klagshamn

2011

0,43

40

Klagshamn

2012

0,08

41

Klagshamn

2013

0,07

42

Klagshamn

2014

0,08

43

Klagshamn

2015

0,42

44

Klagshamn

2017

0,27

45

Klagshamn

2018

0,24

46

Klagshamn

2019

0,24

47

Klagshamn

2020

0,65

48

Sjölunda

1990

5

49

Sjölunda

1991

4,4

50

Sjölunda

1992

4,2

51

Sjölunda

1993

4,4

52

Sjölunda

1994

0,2

53

Sjölunda

1995

0,2

54

Sjölunda

1996

4

55

Sjölunda

1997

0,85

56

Sjölunda

1998

3,9

57

Sjölunda

2000

0,87

58

Sjölunda

2001

3,1

59

Sjölunda

2002

0,9

60

Sjölunda

2003

1,2

61

Sjölunda

2007

1,5

62

Sjölunda

2011

1

63

Sjölunda

2012

2,7

64

Sjölunda

2013

2,4

65

Sjölunda

2014

3,3

66

Sjölunda

2016

1,3

67

Sjölunda

2017

1,2

68

Sjölunda

2018

0,96

69

Sjölunda

2019

1,3

70

Sjölunda

2020

2,6

71

Sjölunda

2021

2,1

Datakälla: VA SYD

Kommentar

År 2022 och 2023 var halterna av kvicksilver i det utgående vattnet från avloppsreningsverken under detektionsgränsen för analyserna så utsläppsmängden har ej kunnat beräknas. Under år 2021 släpptes drygt 2 kg kvicksilver ut i Öresund från avloppsreningsverken i Malmö. Totalt sett visar utsläppen av kvicksilver en minskade trend under den redovisade perioden. De utsläppta mängderna varierar en del mellan åren vid speciellt Sjölundaverket.

Den beräknade utsläppta mängden utgår från faktiska uppmätta värden av metaller i månadsblandprov. Vissa år ligger halterna under analysernas detektionsgräns vilket medför att det detta år saknas värde i diagrammet.

Senast uppdaterad: 2024-05-10