Gå direkt till sidans innehåll

Vattenanvändning per invånare

Nyckeltal SE. 6.4. 6

Uppgifter på dricksvattenanvändningen rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenanvändning för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Vattenförbrukning Senaste värdet (m³/person) Datum

0

Totalt

 61,82

2023

1

Hushåll

 46,49

2023

2

Industri

 11,59

2023

3

Offentlig

 3,74

2023

Datakälla: VA SYD

Kommentar

I januari 2023 ändrade VA SYD faktureringssätt från att fakturera i förskott till att fakturera i efterskott. Då de redovisade uppgifterna bygger på årlig debiterad mängd dricksvatten innebär det att 2023 års siffror blir lägre och inte jämförbara med tidigare års uppgifter. 2024 års uppgifter kommer dock återigen att gå att jämföra med de tidigare åren.

Vattenanvändningen per invånare sjönk med nästan 4300 liter under år 2022 och uppgår nu till 72 kubikmeter per person och år. Sedan år 2006, då användningen var som högst under den redovisade perioden, har vattenanvändningen per person minskat med nästan 19 kubikmeter. Malmös befolkningsökning har alltsedan år 2004 varit kraftig och uppgått till ungefär 5000 personer årligen vilket bidragit till minskningen per person.

Den redovisade statistiken avser den användning som debiteras VA SYDs kunder. Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2024-04-16