Gå direkt till sidans innehåll

Dricksvattenkälla

Nyckeltal SE. 6.4. 8

Dricksvattnet i Malmö kommer från tre olika källor och distribueras av VA SYD. Deras uppgifter på dricksvattnets ursprung redovisas här.

Ursprungskälla till Malmös dricksvatten

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Grevie

2006

14

1

Grevie

2007

16

2

Grevie

2008

14

3

Grevie

2009

17

4

Grevie

2010

17

5

Grevie

2011

17

6

Grevie

2012

17

7

Grevie

2013

18

8

Grevie

2014

16

9

Grevie

2015

14

10

Grevie

2016

14

11

Grevie

2017

15

12

Grevie

2018

11

13

Grevie

2019

12

14

Grevie

2020

12

15

Grevie

2021

12

16

Grevie

2022

12

17

Grevie

2023

13

18

Bolmen

2006

11

19

Bolmen

2007

11

20

Bolmen

2008

12

21

Bolmen

2009

3

22

Bolmen

2010

0

23

Bolmen

2011

8

24

Bolmen

2012

11

25

Bolmen

2013

11

26

Bolmen

2014

14

27

Bolmen

2015

13

28

Bolmen

2016

9

29

Bolmen

2017

16

30

Bolmen

2018

15

31

Bolmen

2019

14

32

Bolmen

2020

14

33

Bolmen

2021

13

34

Bolmen

2022

14

35

Bolmen

2023

16

36

Vomb

2006

75

37

Vomb

2007

73

38

Vomb

2008

74

39

Vomb

2009

80

40

Vomb

2010

83

41

Vomb

2011

75

42

Vomb

2012

72

43

Vomb

2013

71

44

Vomb

2014

70

45

Vomb

2015

73

46

Vomb

2016

77

47

Vomb

2017

69

48

Vomb

2018

74

49

Vomb

2019

74

50

Vomb

2020

74

51

Vomb

2021

75

52

Vomb

2022

74

53

Vomb

2023

71

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den största dricksvattenkällan till Malmö är Vombsjön. År 2023 kom 71 procent av dricksvattnet som användes i Malmö därifrån. Sjön Bolmen bidrog detta år med 16 procent och grundvatten från Grevie bidrog med 13 procent.

Bolmentunneln stängdes i april 2009 för reparation och öppnades åter under år 2011. Därmed är dess andel mindre eller obefintlig under den perioden. Under år 2018 hade Bulltofta vattenverk under några veckor ingen produktion på grund av underhållsarbete på anläggningen. Detta innebar att inget vatten från Grevie levererades till Malmö vilket ger en lägre andel för Grevievatten det året.

Senast uppdaterad: 2024-05-07