Gå direkt till sidans innehåll

Dricksvattenkälla

Nyckeltal SE. 6.4. 8

Dricksvattnet i Malmö kommer från tre olika källor och distribueras av VA SYD. Deras uppgifter på dricksvattnets ursprung redovisas här.

Ursprungskälla till Malmös dricksvatten

Rad-id Dricksvattenkälla Senaste värdet (%) Datum

0

Vomb

 71

2023

1

Bolmen

 16

2023

2

Grevie

 13

2023

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den största dricksvattenkällan till Malmö är Vombsjön. År 2023 kom 71 procent av dricksvattnet som användes i Malmö därifrån. Sjön Bolmen bidrog detta år med 16 procent och grundvatten från Grevie bidrog med 13 procent.

Bolmentunneln stängdes i april 2009 för reparation och öppnades åter under år 2011. Därmed är dess andel mindre eller obefintlig under den perioden. Under år 2018 hade Bulltofta vattenverk under några veckor ingen produktion på grund av underhållsarbete på anläggningen. Detta innebar att inget vatten från Grevie levererades till Malmö vilket ger en lägre andel för Grevievatten det året.

Senast uppdaterad: 2024-05-07