Gå direkt till sidans innehåll

Bly i grundvatten

Nyckeltal SE. 6.4. 3

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009, 2015 samt 2020 vid några platser i Malmö.

Bly i Malmös grundvatten

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Medelvärde

2000

0,058

1

Medelvärde

2003

0,230

2

Medelvärde

2009

0,074

3

Medelvärde

2015

0,122

4

Medelvärde

2020

0,019

5

I1 Fosie

2000

0,063

6

I1 Fosie

2003

0,678

7

I2 Östra Hamnen

2000

0,057

8

I2 Östra Hamnen

2003

0,048

9

J1 Katrinetorp

2000

0,060

10

J1 Katrinetorp

2003

0,043

11

J2 Tygelsjö

2000

0,065

12

J2 Tygelsjö

2003

0,359

13

J3 Klagshamn

2000

0,049

14

J3 Klagshamn

2003

0,284

15

T1 Drottningtorget

2000

0,055

16

T1 Drottningtorget

2003

0,130

17

T1 Drottningtorget

2009

0,010

18

T1 Drottningtorget

2015

0,121

19

T1 Drottningtorget

2020

0,075

20

T2 Södervärn

2000

0,053

21

T2 Södervärn

2003

0,066

22

T2 Södervärn

2009

0,010

23

T2 Södervärn

2015

0,079

24

T2 Södervärn

2020

0,010

25

I3 Segevång

2009

0,654

26

I3 Segevång

2015

0,030

27

Bulltofta

2009

0,010

28

Bulltofta

2015

0,485

29

Bulltofta

2020

0,010

30

Käglinge

2009

0,010

31

Käglinge

2015

0,059

32

Käglinge

2020

0,010

33

Kristineberg

2009

0,010

34

Kristineberg

2015

0,017

35

Kristineberg

2020

0,010

36

P1 Mellanheden

2009

0,010

37

P1 Mellanheden

2015

0,018

38

P1 Mellanheden

2020

0,010

39

P2 Pildamsparken

2009

0,010

40

P2 Pildamsparken

2015

0,010

41

P2 Pildamsparken

2020

0,020

42

SGU7 Västra Klagstorp

2009

0,010

43

SGU7 Västra Klagstorp

2015

0,393

44

Svedab R4 Bunkeflo

2009

0,010

45

Svedab R4 Bunkeflo

2015

0,010

46

Svedab R4 Bunkeflo

2020

0,010

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Blyvärdena har totalt sett förbättrats då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. Medelvärdena ligger dock samtliga år i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig. Samtliga provtagningar under år 2020 ligger under 0,08 µg/l vilket resulterar i ett väldigt lågt medelvärde detta år.

Endast två provtagningar, vid Fosie år 2003 och vid Segevång år 2009, uppvisar halter lite över tillståndsklassgränsen 0,5 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Dessa provresultat påverkar medelvärdet i relativt hög utsträckning för respektive år.

Under år 2003 var dock blyhalterna även kring 0,3 µg/l på två platser samt över 0,1 µg/l på en plats vilket också bidrar till det höga medelvärdet på 0,23 µg/l. För år 2015 var blyhalterna strax över 0,1 µg/l på två platser medan det låg på nästan 0,4 samt 0,5 µg/l på två andra platser vilket ger det näst högsta medelvärdet på strax över 0,1 µg/l.

Vid flertalet platser år 2009, vid några platser år 2015 och vid samtliga platser år 2020 har provernas blyinnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets blyvärde. Blyinnehållet har därmed överskattats något i dessa prover.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas avseende metallen bly vid samtliga fem tillfällen. År 2000 och 2003 provtas 7 platser, år 2009 och 2015 provtas 10 platser och år 2020 provtas 8 platser avseende bly.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2023-11-20