Gå direkt till sidans innehåll

Småtärna

Nyckeltal SE. 7.3. 6

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av småtärna

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening
Senaste värdet:
0 (2022)
Utgångsvärde:
12 (1995)

Kommentar

Antalet häckande par av småtärna har varierat genom åren. Mestadels har de uppgått till mellan 10 och 20 par. Siffrorna omfattar bara hamnområdet men arten har knappast häckat på andra ställen i kommunen. Arten har svårt att klara sig i Malmö numera eftersom den sista utposten bebyggs i Norra Hamnen. År 2021 häckade 6 par men år 2022 återfanns inga häckande par alls.

Senast uppdaterad: 2022-10-24