Gå direkt till sidans innehåll

Småtärna

Nyckeltal SE.7.3.6

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av småtärna

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Småtärna

1995

12

1

Småtärna

1996

17

2

Småtärna

1997

16

3

Småtärna

1998

9

4

Småtärna

1999

18

5

Småtärna

2000

18

6

Småtärna

2001

20

7

Småtärna

2002

11

8

Småtärna

2003

5

9

Småtärna

2004

3

10

Småtärna

2005

18

11

Småtärna

2006

14

12

Småtärna

2007

18

13

Småtärna

2008

12

14

Småtärna

2009

15

15

Småtärna

2015

5

16

Småtärna

2021

6

17

Småtärna

2022

0

18

Totalt

1995

12

19

Totalt

1996

17

20

Totalt

1997

16

21

Totalt

1998

9

22

Totalt

1999

18

23

Totalt

2000

18

24

Totalt

2001

20

25

Totalt

2002

11

26

Totalt

2003

5

27

Totalt

2004

3

28

Totalt

2005

18

29

Totalt

2006

14

30

Totalt

2007

18

31

Totalt

2008

12

32

Totalt

2009

15

33

Totalt

2015

5

34

Totalt

2021

6

35

Totalt

2022

0

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening

Kommentar

Antalet häckande par av småtärna har varierat genom åren. Mestadels har de uppgått till mellan 10 och 20 par. Siffrorna omfattar bara hamnområdet men arten har knappast häckat på andra ställen i kommunen. Arten har svårt att klara sig i Malmö numera eftersom den sista utposten bebyggs i Norra Hamnen. År 2021 häckade 6 par men år 2022 återfanns inga häckande par alls.

Senast uppdaterad: 2022-10-24