Gå direkt till sidans innehåll

Råka och skrattmås

Nyckeltal SE. 7.3. 5

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av råka och skrattmås

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening
Senaste värdet:
1534 par (2022)
Utgångsvärde:
331 par (1989)

Kommentar

Antalet häckande par av råka har legat kring 1600 par alltsedan år 2003 men de senaste tre åren har de minskat något. Uppgifterna avser antalet par i hela kommunen. Råkorna inventerades endast en gång före år 1997.

Däremot har antalet häckande par av skrattmås tydligt minskat. Statistiken avser endast hamnområdena men arten har inte häckat i andra delar av kommunen under dessa år. Skrattmåsen har dock inte inventerats varje år sedan år 2011.

Senast uppdaterad: 2022-10-24