Gå direkt till sidans innehåll

Råka och skrattmås

Nyckeltal SE. 7.3. 5

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av råka och skrattmås

Rad-id Mätområde Datum Värde (par)

0

Totalt

1989

331

1

Totalt

1990

380

2

Totalt

1992

700

3

Totalt

1993

500

4

Totalt

1994

500

5

Totalt

1995

558

6

Totalt

1996

731

7

Totalt

1997

1351

8

Totalt

1998

1548

9

Totalt

1999

1956

10

Totalt

2000

2361

11

Totalt

2001

2594

12

Totalt

2002

2777

13

Totalt

2003

3039

14

Totalt

2004

2863

15

Totalt

2005

2922

16

Totalt

2006

3053

17

Totalt

2007

2709

18

Totalt

2008

2636

19

Totalt

2009

2689

20

Totalt

2010

1866

21

Totalt

2011

1681

22

Totalt

2012

1600

23

Totalt

2013

1606

24

Totalt

2014

1935

25

Totalt

2015

1671

26

Totalt

2016

1723

27

Totalt

2017

1744

28

Totalt

2018

1708

29

Totalt

2019

1757

30

Totalt

2020

1722

31

Totalt

2021

1575

32

Totalt

2022

1534

33

Råka

1989

331

34

Råka

1997

751

35

Råka

1998

888

36

Råka

1999

1181

37

Råka

2000

1161

38

Råka

2001

1394

39

Råka

2002

1477

40

Råka

2003

1664

41

Råka

2004

1763

42

Råka

2005

1672

43

Råka

2006

1753

44

Råka

2007

1564

45

Råka

2008

1636

46

Råka

2009

1689

47

Råka

2010

1746

48

Råka

2011

1666

49

Råka

2012

1600

50

Råka

2013

1606

51

Råka

2014

1685

52

Råka

2015

1671

53

Råka

2016

1723

54

Råka

2017

1744

55

Råka

2018

1708

56

Råka

2019

1657

57

Råka

2020

1547

58

Råka

2021

1575

59

Råka

2022

1484

60

Skrattmås

1990

380

61

Skrattmås

1992

700

62

Skrattmås

1993

500

63

Skrattmås

1994

500

64

Skrattmås

1995

558

65

Skrattmås

1996

731

66

Skrattmås

1997

600

67

Skrattmås

1998

660

68

Skrattmås

1999

775

69

Skrattmås

2000

1200

70

Skrattmås

2001

1200

71

Skrattmås

2002

1300

72

Skrattmås

2003

1375

73

Skrattmås

2004

1100

74

Skrattmås

2005

1250

75

Skrattmås

2006

1300

76

Skrattmås

2007

1145

77

Skrattmås

2008

1000

78

Skrattmås

2009

1000

79

Skrattmås

2010

120

80

Skrattmås

2011

15

81

Skrattmås

2014

250

82

Skrattmås

2019

100

83

Skrattmås

2020

175

84

Skrattmås

2022

50

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening

Kommentar

Antalet häckande par av råka har legat kring 1600 par alltsedan år 2003 men de senaste tre åren har de minskat något. Uppgifterna avser antalet par i hela kommunen. Råkorna inventerades endast en gång före år 1997.

Däremot har antalet häckande par av skrattmås tydligt minskat. Statistiken avser endast hamnområdena men arten har inte häckat i andra delar av kommunen under dessa år. Skrattmåsen har dock inte inventerats varje år sedan år 2011.

Senast uppdaterad: 2022-10-24