Gå direkt till sidans innehåll

Skrubbskädda i Öresund

Nyckeltal SE. 7.3. 3

Öresunds Vattenvårdsförbund utför mätningar på de fiskar som fångas i samband med miljögiftsundersökningar. Nedanstående uppgifter är hämtade från en rapport som sammanställt fem års undersökningar.

Medelvikt på fångade fiskar vid tre platser i Öresund

Rad-id Mätområde Datum Värde (gram)

0

Totalt Malmö Klagshamn

1999

331

1

Totalt Malmö Klagshamn

2002

306

2

Totalt Malmö Klagshamn

2006

388

3

Totalt Malmö Klagshamn

2010

420

4

Totalt Malmö Klagshamn

2014

401

5

Klagshamn

1999

296

6

Klagshamn

2002

302

7

Klagshamn

2006

393

8

Klagshamn

2010

427

9

Klagshamn

2014

388

10

Malmö

1999

366

11

Malmö

2002

311

12

Malmö

2006

382

13

Malmö

2010

413

14

Malmö

2014

413

15

Landskrona

1999

433

16

Landskrona

2002

356

17

Landskrona

2006

322

18

Landskrona

2010

337

19

Landskrona

2014

472

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Trenden visar medelvikt för de två lokaler som ligger inom Malmö kommuns havsområde, Malmö och Klagshamn, och senaste värdet ligger mellan lägst och högst uppmätta. Medelvikten för skrubbskädda har vid samtliga tre lokaler varierat mellan 295 och 473 gram. Konditionsfaktorn, som ger ett mått på fiskens fysiologiska kondition (motsvarande BMI för människa), har generellt sett varit relativt stabil under den undersökta perioden år 1999-2014.

Vid varje provtagningstillfälle har ungefär 25 skrubbskäddor provfiskats på varje lokal. Skrubbskäddor lever i relativt stationära bestånd och uppnår en medelålder på sex till sju år. Då de lever på samma plats relativt länge är de ett tacksamt provtagningsobjekt för att undersöka hur de påverkas av tillståndet i deras livsmiljö. Här redovisas resultatet från de tre lokaler i Öresund som ligger närmast Malmö.

Senast uppdaterad: 2023-10-10